Kožuhanje.

Včasih so bili ljudje med seboj veliko bolj povezani in je bila pomoč sosedu del kulture.

 

Med tednom so koruzo pobrali, jo pripeljali v skedenj na kar so v soboto proti večeru začeli s kožuhanjem. Z levico so prijeli vsak koruzni storž, z desnico pa strgali vse razen treh listov. Tako pripravljene storže so metali na kup h gospodarju in fantom iz vasi, da so jih vezali. Običajno so vezali po dva storža skupaj in jih metali na drug kup. Povezano koruzo je mladina odnašala k latam kozolca in jo obesili, da se je posušila.

Ta običaj še danes ohranjajo na kmetiji Kolar v Dobrini, kjer v sklopu občinskega praznika občine Žetale tamkajšnje društvo podeželskih žena vsako leto pripravi tradicionalno kožuhanje koruze.