Kmetje ob vodotokih izgubljajo kmetijska zemljišča

Poslanec Andrej Kosi je izpostavil problematiko izgube kmetijskih površin, ki se nahajajo v varovalnih pasih ob vodotokih. V pisnem poslanskem vprašanju, naslovljenem na Vlado Republike Slovenije, je opozoril, da so s tovrstnimi regulativami kmetje izgubili znatne dele obdelovalnih površin, ki so omejene zgolj na košnjo, mulčenje ali pašo. Kot posledica, kmetijska zemljišča v teh pasovih ne prispevajo k 4 % deležu ornih površin za neproizvodne površine in elemente, kar kmetom onemogoča pridobivanje subvencij in znižanja najemnine s strani Sklada kmetijskih zemljišč.

 

Poslancu SDS Andreju Kosiju je mar za slovenskega kmeta

Poslanec Kosi je vlado vprašal, ali je seznanjena s to problematiko, kakšne rešitve se načrtujejo za odpravo omenjenih težav, zakaj te površine niso vključene v delež za neproizvodne površine in elemente, ter ali se s temi ukrepi načrtno otežuje delo slovenskim kmetom.

MR