Kmetje morajo pozebo prijaviti do 23. avgusta

kmetijstvo, pozeba, suša, popis, škode

Popis škode po pozebi in suši na terenu že poteka

Spisek naravnih nesreč v kmetijstvu je letos res dolg, saj se je začel že z zimsko in spomladansko sušo, potem spomladansko pozebo in točo, sedaj pa je naše kmetijstvo prizadela še huda poletna suša. Na širšem ptujskem območju je suša ponekod že uničila ves pridelek. Še letos bo kmetijsko ministrstvo zagotovilo okoli 180 tisoč evrov za brezobrestna posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada, prihodnje leto pa naj bi iz proračunske rezerve zagotovili do 7 milijonov evrov pomoči za sadjarje in vinogradnike, ki jih je aprilska pozeba najbolj prizadela.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora dostaviti izpolnjen in podpisan obrazec 2PT s priloženimi dokazili najkasneje do 23. avgusta 2017 na občino, ki sprejem obrazca 2 PT potrdi z datumom prejema. Kmetijska gospodarstva, ki morebiti niso prejela predtiskanih obrazcev, naj se obrnejo na predstavnike občinske komisije na občini, kjer bodo lahko pridobila več informacij, sporočajo s kmetijskega ministrstva. Prijava škode je predpogoj za vključitev kmetijskih površin v končno oceno škode, na podlagi katere bodo kmetje lahko uveljavljali ukrepe za pomoč po pozebi.

Končno oceno škode bo naredila Uprava RS za zaščito in reševanje

Končno oceno bo potrdila državna komisija za ocenjevanje škode, pri čemer bo upoštevala podatke o prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, ki so jih ugotovili javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje, podatke o poljščinah in površinah iz uradnih evidenc kmetijskega ministrstva ter karte dnevnih minimalnih temperatur zraka za Slovenijo.

Končno oceno škode bo naredila Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z omenjenimi institucijami in prizadetimi občinami. Uprava za zaščito in reševanje je kmetijam konec julija poslala predtiskane obrazce za prijavo škode, ki jih morajo nosilci kmetij pregledati, vpisati podatke o odstotku poškodovanosti posameznih kultur ter priložiti dokazila kot so slike, cenilni listi zavarovalnic in podobno. Občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah bodo v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji opravile kontrolne oglede poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu do 15. septembra.

Posledice suše so na ptujskih poljih močno vidne. Foto: TM

TM, vir in foto: MKGP