Kmetijske organizacije napovedujejo vseslovenski protest, če se zahteve ne uresničijo do sredine marca

Kmetijske organizacije so danes izdale ultimat, s katerim od novega vodstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih pristojnih ministrstev (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) zahtevajo takojšnjo uresničitev sedmih ključnih protestnih zahtev. V primeru, da do 15. marca do 15. ure zahteve ne bodo izpolnjene, so napovedali vseslovenski protest kmetov, ki naj bi potekal 19. marca 2024.

 

Združene in enotne kmetijske organizacije izražajo nezadovoljstvo nad dolgotrajnim reševanjem problematik, ki pestijo slovensko kmetijstvo, ter poudarjajo, da za nastalo situacijo niso krivi kmetje. Pogovori z ministrstvi so potekali, vendar brez konkretne ponudbe rešitev, kar je povzročilo dodatno nezadovoljstvo med kmeti.

Med sedmimi prioritetnimi protestnimi zahtevami so izpostavljene naslednje:

  1. Izključitev omd izplačil iz obdavčitve.
  2. Umeščanje in izgradnja vodne infrastrukture ter kmetijska dejavnost.
  3. Sprememba uredbe o pravilih pogojevanja.
  4. Dostopnost in dovolj sredstev za kmetijsko-okoljske podnebne ukrepe.
  5. Zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja.
  6. Redna in takojšnja izplačila ukrepov SKP – na raven preteklega obdobja.
  7. Znižanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Kmetijske organizacije opozarjajo, da je čas za pogovore minil in zdaj zahtevajo takojšnja dejanja. Napovedan protest je znak resnosti situacije in pripravljenosti kmetijske skupnosti, da se za svoje pravice zavzame tudi z javnimi demonstracijami.

MR