Kmetijska kriza v Sloveniji: Kako napačna politika ogroža samooskrbo in preživetje kmetov

V sredo, 3. maja, so se na okrogli mizi o kmetijski problematiki v Juršincih zbrali poslanci, strokovnjaki in kmetovalci iz Ptujskega polja, Slovenskih goric in okolice. Razprava je potekala na temo zaostrovanja kmetijske politike, okoljskih in okoljevarstvenih ukrepov, ki zavirajo kmetijsko dejavnost in zmanjšujejo samooskrbo s hrano v Sloveniji.

 

Udeleženci so izpostavili nizko spoštovanje slovenskih kmetov, davčne in regulatorne ovire ter vprašanje preživetja kmetijske dejavnosti. Poudarili so pomen uspešnega kmetijstva za razvoj države, samooskrbo z zdravo hrano in ohranjanje lepe krajine.

Okrogla miza o kmetijski problematiki je potekala v Juršincih, kjer so se zbrali poslanci, strokovnjaki in kmetovalci, da bi razpravljali o zaostrovanju kmetijske politike, okoljskih in okoljevarstvenih ukrepov ter njihovem vplivu na samooskrbo s hrano v Sloveniji. Med prisotnimi poslanci so bili:

  1. Lenart Jožef, poslanec iz Ptujskega polja
  2. Breznik Franc, poslanec iz Slovenskih goric
  3. Alenka Helbl, poslanka Odbora za kmetijstvo pri Državnem zboru, iz vrst Slovenske demokratske stranke

Poleg poslancev so na okrogli mizi sodelovali tudi strokovni in voljeni predstavniki KGZ Ptuj, svetnik Državnega sveta Pahole ter predsednik Foruma za kmetijstvo in podeželje pri SDS Vnučec. Več kot 40 udeležencev, med katerimi so bili kmetovalci, sadjarji in vinogradniki iz Ptujskega polja, Slovenskih goric in okolice, je aktivno sodelovalo v razpravi.

Razprava je potekala na Kmetiji pri Toplakovih v Juršincih, kjer je gostiteljska družina Toplak poskrbela za topel sprejem in pogostitev. Skupaj so razpravljali o težavah, s katerimi se sooča slovensko kmetijstvo, in možnih rešitvah, ki bi izboljšale razmere v kmetijskem sektorju ter povečale samooskrbo s hrano v Sloveniji.

 

Med razpravo so se dotaknili tudi problematike prenizkih odkupnih cen mleka in mesa, prevelikega uvoza kmetijskih pridelkov iz tujine, omejevanja gnojenja in škropljenja ter širitve Nature 2000. Ugotovili so, da se obdelovalne površine zmanjšujejo, kar bo vodilo do 30% do polovičnega zmanjšanja pridelave hrane.

Zemljevid, ki prikazuje območja Nature 2000, zavarovana območja, območja naravnih vrednot in ekološko pomembna območja, je bil predstavljen kot ilustracija problema. Slovenija je edina država v EU, ki se sama razglaša za naravni rezervat, kar omejuje kmetijstvo in gradnjo na teh območjih. To vodi do uničenja kmetij, bankrota kmetov in odvzema pravice do zdrave prehrane.

Udeleženci so opozorili, da napačna kmetijska politika in zakonodaja, kot je Zakon o zaščiti živali, ogrožajo samooskrbo in preživetje kmetov. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je napovedala sklic izredne seje Državnega zbora, s katero želijo zaustaviti uničevanje kmetij in samouničenje Slovenije.

MR