Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica. Obvezno ostaja tudi nošenje zaščitnih mask.

Trenutne epidemiološke razmere ne predstavljajo epidemije nalezljive bolezni, še vedno pa obstoji nevarnost širjenja nalezljive bolezni.

Zakona o nalezljivih boleznih tako določa, da ima Vlada RS pristojnost uporabe ukrepov iz tega zakona, če se pojavi nevarnost nalezljivih bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev.

V veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:

  • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra,
  • v javnih prevoznih sredstvih,
  • pri osebah z respiratornimi obolenji,
  • pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
  • pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
  • pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.

Želite biti redno obveščeni o novostih glede ukrepov? Všečkajte FB stran:

MR