Kidričevo podjetje Boxmark Leather uspešno kljubuje globalnim izzivom

V zadnjem letu je kidričevsko podjetje Boxmark Leather, ki se primarno osredotoča na proizvodnjo tekstilnih izdelkov za avtomobilsko industrijo, uspešno premagovalo ovire, ki jih je prinesla globalna kriza v dobavi avtomobilskih komponent. Kljub tem težavam je podjetje doseglo povečanje prodaje in že drugo leto zapored tudi pozitivno poslovanje.

 

V letu 2022 je Boxmark Leather ustvaril več kot 60,5 milijona evrov prihodkov, kar je približno osem milijonov več kot leto poprej. Podjetje je leto končalo z nekaj manj kot 2,2 milijona evrov čistega dobička. Po optimizaciji delovno intenzivnih procesov pred tremi leti, ko so zmanjšali število zaposlenih za skoraj polovico, so zdaj že drugo leto zapored beležili dobiček. Leta 2021 so zabeležili 1,5 milijona evrov čistega dobička.

Boxmark je uspel ohraniti svoje jedrno poslovanje v avtomobilskem sektorju, hkrati pa je povečal svojo prisotnost v drugih panogah, kot so letalska, železniška, pohištvena in ladjarska industrija. Pomembno vlogo pri uspehu podjetja igra tudi ugodno poslovno okolje v Kidričevem, ki je deloma rezultat uspešne politike tamkajšnjega župana Antona Leskovarja.

Direktor Boxmarka, Marjan Trobiš, pričakuje stabilizacijo dobavne verige v drugi polovici leta 2023, medtem ko naj bi se avtomobilski sektor v celoti okreval v začetku leta 2024. Kljub temu so v podjetju uspeli zmanjšati svojo odvisnost od avtomobilskega sektorja in se usmeriti v druge industrije, kot so letalska, železniška in ladjarska.

Za uspeh podjetja je bistvena tudi skrb za kadre. Po optimizaciji delovno intenzivnih procesov so zaposlovali kvalificirano osebje, s čimer so poudarili pomen razvojnega centra v Sloveniji. Podjetje si prizadeva za dolgoročno povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov, kar so začeli uresničevati že leta 2019.

V prihodnje bodo v Boxmarku Leather nadaljevali s proizvodnjo programov z večjo dodano vrednostjo, kar jim bo pomagalo doseči zastavljene cilje za leto 2023. Kljub pritiskom s strani kupcev zagotavljajo, da še vedno dosegajo polne cene za svoje izdelke.

Poleg tega podjetje z okoli 530 zaposlenimi trdi, da v letu 2023 še naprej sledijo visokim standardom na področju strojne opremljenosti, optimizacije delovnih procesov in nadzora kakovosti proizvodov. Vzporedno z zmanjšanjem odvisnosti od avtomobilskega sektorja povečujejo svojo prisotnost v letalski industriji.

Pred časom so pridobili pomemben projekt s Fly Emirates, s katerim so se dogovorili za opremljanje letalskih sedežev z usnjenimi prevlekami. Rast pričakujejo tudi na področju železniške in ladijske industrije, kar bo prispevalo k še večji stabilnosti in uspehu podjetja v prihodnosti.

Ugodno poslovno okolje v Kidričevem je pomemben dejavnik pri uspehu Boxmark Leather in drugih podjetij v regiji. Župan Anton Leskovar je s svojo uspešno politiko prispeval k spodbujanju rasti in razvoja lokalnega gospodarstva, kar se kaže v uspešnosti podjetij, kot je Boxmark.

V prihodnjih letih se Boxmark Leather namerava še naprej osredotočati na povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov in razvoj novih trgov, kar bo omogočilo širitev podjetja in dodatno prispevalo k uspehu regije.

Vir: net-tv.si

MR