KGZS nasprotuje omejitvam uporabe lesne biomase v energetski zakonodaji

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) izraža resno zaskrbljenost glede predloga novega Energetskega zakona (EVA 2023-2570-0065), ki bi lahko znatno omejil uporabo lesne biomase v energetske namene v Sloveniji, zlasti v strnjenih naseljih. Predlog zakona, ki trenutno poteka skozi zakonodajno proceduro, predvideva, da bodo v strnjenih naseljih kotli na trda goriva, kot je lesna biomasa, prepovedani, pri čemer pa še ni jasno opredeljeno, kaj natančno šteje za strnjeno naselje.

Ta sprememba bi po mnenju KGZS povzročila znatne ekonomske posledice za številne kmetije, ki se zanašajo na prodajo lesa kot energenta. Poleg finančnega vpliva na kmetijsko industrijo, bi prepoved lahko vodila tudi do povečanja energetske revščine, saj bi mnogi prebivalci morda ne bili zmožni preiti na alternativne oblike ogrevanja. KGZS izpostavlja tudi okoljske pomisleke, saj bi prepoved vgradnje novih kotlov na trda goriva lahko podaljšala uporabo starejših, manj učinkovitih sistemov, s tem pa ne bi dosegli zmanjšanja emisij, ki bi jih lahko s sodobnejšimi napravami.

V luči teh pomislekov KGZS poziva k odstranitvi omejitev uporabe lesne biomase iz predloga zakona. Prav tako predlagajo dopolnitev zakona, ki bi zagotovila ustrezne odškodnine lastnikom v primeru omejitve lastninske pravice zaradi javne koristi, posebej v kontekstu razlastitve in priposestvovanja služnosti. KGZS meni, da bi moral zakon omogočati tudi možnost dolgoročnega zakupnega razmerja za projekte, kot so sončne elektrarne, kar bi ohranilo kmetijska zemljišča in omogočilo njihovo kasnejšo ponovno uporabo v kmetijske namene.

KGZS s tem stališčem izraža skrb za ohranitev trajnostne rabe naravnih virov in poudarja pomen uravnoteženega pristopa, ki upošteva tako okoljske kot ekonomske vidike uporabe lesne biomase v Sloveniji.