Kaj se dogaja z gospodarstvom?

 

Statistični urad RS opozarja , da smo zabeležili padec gospodarske klime. V celotnem evrskem območju pa je bil to največji mesečni padec vrednosti gospodarske klime odkar spremljajo ta kazalnik.

 

 

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v marcu 2020 za 8,8 odstotne točke nižja kot v februarju 2020 in je sedaj negativna na -3,7 odstotne točke. Nazadnje je bila ta vrednost negativna avgusta 2014.  Glede na marec 2019 je kazalnik gospodarske klime v marcu 2020 za 12,5 odstotne točke nižji.

 

In kaj vpliva na znižanje kazalnika gospodarske klime? V največji meri se je znižal kazalnik zaupanja v storitvene dejavnosti, sledi zaupanje v predelovalnih dejavnostih, v trgovini na drobno in kot zadnji kazalnik zaupanja med potrošniki.

 

Kazalniki zaupanja Padec v odstotnih točkah
v storitvenih dejavnostih za 3,5 odstotne točke
v predelovalnih dejavnostih za 3,4 odstotne točke
v trgovini na drobno za 1,3 odstotne točke
med potrošniki za 0,6 odstotne točke

 

Upadel je tudi kazalnik zaupanja potrošnikov, ki je bil v primerjavi z marcem 2019 nižji za 11 odstotnih točk, od povprečja preteklega leta pa za 10 odstotnih točk.

Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se trije poslabšali:

– pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 3 odstotne točke),

– pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 7 odstotnih točk) in

– pričakovanje glede števila brezposelnih (za 6 odstotnih točk).

Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je izboljšalo (za 4 odstotne točke).

 

Vir: STAT.si

MR