Kaj prinaša projekt “Jem drugače, jem domače!”

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora.

Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi. In prav takšna situacija je spodbudila Lokalne akcijske skupine iz dveh regij in skupaj iz 22 občin, da se povežejo med seboj in sodelujejo v projektu »Jem drugače, jem domače!«

Osnovni namen projekta je promocija lokalno pridelane/predelane hrane. Ponudniki bodo vključeni v izobraževalne module (trženje/prodaja/promocija, oblikovanje zgodbe in javno nastopanje), individualna svetovanja in druge aktivnosti projekta, pojasnjuje v LAS. Kako pa bodo k sodelovanju pritegnili ponudnike in kakšne rezultate želijo doseč z izvedbo projektnih aktivnosti, pa bodo predstavili na današnji novinarski konferenci, ki bo ob 11. uri v Kamnici pri Mariboru.

Vsebino projekta in nadaljnje smernice bodo predstavili Janja Viher, predsednica TOTI LAS, ki je tudi nosilec projekta, Anita Čebular, LAS Obsotelje in Kozjansko, Mirjana Predikaka LAS Dobro za nas, mag. Mojca Metličar LAS Bogastvo podeželja in Vesna Gorjup Janžekovič LAS Lastovica.

Zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje

Cilji projekta, ki so si jih zadali v Lokalnih akcijskih skupina, so povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane, povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe, dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menijo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti.

Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre. Potrošniki ob tem izgubljajo kompas, katera vrsta hrane je primerna ob katerem letnem času in katero sezonsko hrano lahko kupijo od lokalnih ponudnikov hrane. Lokalne tržnice obiskujejo osveščeni potrošniki, stari v povprečju nad 40 let. Če se bo takšen trend nadaljeval, bo ponudnikov na tržnicah še manj, posledično pa tudi kupcev. V okviru projekta bodo sodelovali tudi z vrtci in šolami, kjer bomo osveščali otroke in njihove starše o pomenu lokalno pridelane hrane.
10 ponudnikov iz vsakega LAS-a
V projekt je vključeno več vrtcev in šol, kjer bodo izvajali delavnice. Ponudnike bodo povabili k sodelovanju preko poziva. Izbrali bodo 10 ponudnikov iz vsakega LAS-a, ki bodo aktivno vključeni v izobraževalne module: trženje, prodaja in promocija, oblikovanje zgodbe ponudnika in javno nastopanje. Individualno svetovanje ponudnikom bo prispevalo k pripravi konkretnega akcijskega načrta za posameznega ponudnika. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje in se tudi povezati na različnih dogodkih in srečanjih. Oblikovali bomo e-katalog, kjer bodo vpisani kontaktni podatki ponudnikov ter kaj ponujajo.

Javni poziv za ponudnike na Ptujskem in Dravskem polju, v Slovenskih goricah
LAS bogastvo podeželja je že objavilo javni poziv za vse ponudnike z območja vključenih občin v LAS: Kidričevo, Hajdina, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas in Mestna občina Ptuj. K sodelovanju želijo pritegniti 10 ponudnikov, ki bodo aktivno vključeni v izobraževalne module: trženje, prodaja in promocija, oblikovanje zgodbe, javno nastopanje in oblikovanje cgp ponudnika.

Javni poziv bo odprt do 5. marca 2018. Zainteresirani ponudniki morajo za sodelovanje izpolniti Prijavnico in jo oddati osebno ali poslati po pošti na naslov: LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj. Končni izbor ponudnikov bo izveden predvidoma do 12. 3. 2018. Dodatne informacije o projektu »Jem drugače, jem domače!« najdete na povezavi: http://las-bogastvopodezelja.si/projekti.

Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

TM, LAS Bogastvo podeželja