V preteklih dneh so na socialnih omrežjih že pojavljali izseki domnevne koalicijske pogodbe, ki so jo pretekli torek podpisali prvaki strank SDS, SMC, NSi in DeSUS, po tem ko so jo politične stranke potrdile na svojih organih. Uradno so že znani nekateri poudarki, kaj naj bi vsebovala koalicijska pogodba. In kaj bi nova vlada prinesla Spodnjemu Podravju? Kot kaže lahko pričakujemo kar pester nabor ukrepov. Tukaj jih izpostavljamo le nekaj…

 

Ključna za Spodnje Podravje je obljuba po decentralizaciji. Centralizacija javnih služb in uradov v Ljubljani že leta zavira razvoj obrobnih področij. S tem namenom bo Slovenski demografsko – pokojninski sklad ustanovljen in pozicioniran v Mariboru. Prav tako lahko v Mariboru pričakujemo novonastali vladni urad za demografijo. Premik obeh uradov iz Ljubljane v štajersko prestolnico je tako korak v smer skladnejšega regionalnega razvoja.

Občine se bodo razveselile dviga povprečnin na 623,96 EUR v letu 2020 in 628,2 EUR v letu 2021, ki bo omogočal pospešen razvoj tudi sicer perspektivnih občin spodnjega Podravja.

Ključno za naše območje je poenostavitev birokratskih postopkov za delovne migrante, saj je število tistih, ki zaradi zaposlitve dnevno migrirajo preko avstrijske meje vedno večje. Za vse, ki se dnevno vozijo na delo v smeri Ljubljane pa sta pomembni obljubi po izboljšanju pretočnosti avtoceste in izboljšanju infrastrukture javnega prometa. Posledično lahko pričakujemo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ob hkratni vpeljavi ukrepov za oglično nevtralnost do leta 2050.

Za severovzhodno Slovenijo, ki je bogata z geotermalno energijo je pozitivna tudi ureditev področja geotermalne energije. Slednja s seboj prinaša obljubo po večjem izkoristku tudi za okoliško prebivalstvo, po vzoru drugih evropskih držav.

Mlade družine se bodo lahko razveselile prenove stanovanjske politike, univerzalnega otoškega dodatka in ponovne uvedbe brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke.

Nastajajoča koalicija prav tako obljublja učinkovito varovanje državne meje.  V zadnjem času se namreč, zaradi nelegalnih prehodov hrvaške meje, soočamo z vedno bolj perečim varnostnim vprašanjem tudi na področju spodnjega Podravja.

Podeželje in kmetijstvo lahko pričakuje prenovo zadružniškega sistema in spodbude za ohranjanja družinskih kmetij, ter učinkovitejše izvajanje kmetijske politike s poudarkom na pridelavi kakovostne hrane. Ključno za številne upokojence na podeželju je tudi ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin. Upokojenci lahko sicer pričakujejo dodatna izredna usklajevanja pokojnin v višini 1,5 % letno, za upokojence, ki so se upokojili do leta 2015, ter dvig odmernega odstotka na 63,5% v štirih letih in ureditev področja (dolgo pričakovane) dolgotrajne oskrbe.

Ključni izzivi nastajajoče vlade bodo tudi predsedovanje Svetu EU v letu 2021, pospešeno črpanje kohezijskih sredstev sedanje finančne perspektive, ki traja samo še do konca leta in hkratna priprava operativnega programa za koriščenje sredstev EU naslednje sedemletne finančne perspektive.

V koalicijski pogodbi so navedeni tudi številni drugi ukrepi na področju ureditve javnega zdravstva, digitalizacije javne uprave, prenove sodnega sistema itd. Več o poudarkih koalicijske pogodbe si lahko preberete v priloženih fotografijah. Usoda in morebitna realizacija navedenih ukrepov pa zaenkrat leži v rokah (oz. glasovanju) poslancev Državnega zbora.

koalicijska pogodba 1.del

Izpostavljeni poudarki koalicijske pogodbe
Foto: Twitter

 

MT