Kaj moramo storiti za boljši uspeh – Zelena ekonomija

Damir Žerak

Najpomembnejše pri uspešnem prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo je spodbujanje sodelovanja in zajemanju idej od spodaj navzgor (gospodarski sektor, državljani in nevladne organizacije, lokalne skupnosti), ki lahko vladi pomagajo oblikovati akcijski načrt za krožni prehod Slovenije. Medresorsko sodelovanje je nujno potrebno za krožni prehod. Medresorsko povezovanje še ni dovolj aktivno, še vedno je glavnina aktivnosti vezana na Ministrstvo z okolje in prostor, premalo se vključujejo ostala ministrstva.

DAMIR ŽERAKPrav tako bi morali prilagoditi davčno politiko in politiko subvencij v smeri spodbujanja prehoda v krožno poslovanje. Spodbujati bi morali investicij v krožne modele poslovanja. Nadgrajevanje uveljavljenih krožnih praks državljanov, spodbude za njihove dosežke, enostavnejši dostop do virov financiranja za mikropodjetja in posameznike, komuniciranje njihovih praks in podporo prenosu obstoječih dobrih praks v druga lokalna okolja bo pomenil korak v pravo smer prehoda v krožno gospodarstvo.

Spodbuditi mora hitrejše uvajanje dopolnilnih in dodatnih vsebin s področja krožnega gospodarstva v celotnem izobraževalnem sistemu. Več bi moralo biti vlaganja v raziskave in razvoj in izboljšati sodelovanje med gospodarsko in znanstveno raziskovalno sfero.

Informiranje in ozaveščanje je ključna osnova pri prehodu v krožno gospodarstvo. Pri projektih krožnega gospodarstva moramo več vlagati v informiranje, povezovanje potencialnih partnerjev, seznanjanje z dobrimi praksami . Več pozornosti moramo posvečati ozaveščanju in izobraževanju o prehodu in konceptu krožnega gospodarstva.

Na voljo moramo imeti administrativno podporo za pravočasno in ustrezno prijavo projektov.

DAMIR ŽERAK