Veliko večino domov za starejše občane, skoraj 90 %, smo v spomladanskem valu pandemije vsi skupaj, s spoštovanjem vseh ukrepov, uspeli ubraniti pred okužbo. Prav tako smo uspešno ustavili širjenje okužb v večini domov v katere je bila okužba, kljub vsem prizadevanjem vnešena. V mesecu juliju se je okužba ponovno pojavila pri petih izvajalcih (med njimi so štirje DSOji) od tega je za zdaj širitev uspešno zajezena pri štirih izvajalcih.

 

Naj ob tem poudarimo, da imajo domovi za starejše občane vsa potrebna navodila za preprečevanje vnosa okužb in za ukrepanje v primerih, ko se okužbe v domovih pojavijo. Vsa navodila za ukrepanje so domovi od obeh pristojnih ministrstev (MZ in MDDSZ) dobili že ob prvem valu in še vedno veljajo, smo pa na podlagi izkušenj, ki je bila za vse nas nova, določene ukrepe še nadgradili.

Tako smo se npr. z Ministrstvom za zdravje dogovorili, da se ob pojavih prvih okužb stanovalce, tudi če nimajo znakov bolezni, začasno namesti v enega od štirih negovalnih COVID oddelkov v UKC Ljubljana, UKC Maribor in Splošni bolnici Šempeter ter Splošni bolnici Novo mesto, da se v tem času dom lahko ustrezno pripravi oziroma organizira delo v rdeči coni, namenjeni okuženim stanovalcem.

V nadaljevanju povzemamo še nekatere ključne aktivnosti ministrstva na tem področju:

Iz obdobja epidemije smo izšli z izkušnjami, ki so nam lahko v pomoč pri obvladovanju morebitnega drugega vala okužb. Zato smo pozvali vse izvajalce, da svoje izkušnje in dobre prakse predstavijo v vprašalniku, ki jim je bil posredovan v začetku junija.

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Direktorji domov, s katerimi smo bili preko videokonferenc redno v kontaktu v času prvega vala okužb, so bili že takrat opozorjeni in zaprošeni, da naj čas med prvim in drugim valom okužb izkoristijo za prilagoditev domov v skladu s prejetimi priporočili ter za dodatno izobraževanje, še zlasti v zvezi z uporabo osebne varovalne opreme.

Minister za delo je imenoval Delovno skupino za pripravo Načrta Covid-19 v primeru drugega vala, sestavljena iz predstavnikov MDDSZ in MZ (vključno s predstavniki NIJZ) ter predstavnikov izvajalcev s področja socialnega varstva. Poudarjamo, da so vsa priporočila za obvladovanje okužb v prvem valu pri izvajalcih in še vedno veljajo. Glede na izkušnje prvega vala, pa smo se z Načrtom za drugi val odločili na enem mestu združiti in prilagoditi priporočila ter pripraviti prilagojene protokole za vse storitve (ne samo za domove). Načrt za obvladovanje Covid-19 s protokoli za posamezne storitve je v pripravi – namenjen drugemu, predvidoma jesenskemu valu okužb.

Vse zavode, ki izvajajo institucionalno varstvo smo ponovno pozvali, naj dosledno spoštujejo in izvajajo vse preventivne ukrepe. Čas med okužbami je zato potrebno izkoristiti za dodatno pripravo ter še naprej veliko pozornosti namenjati ukrepom za zaščito zaposlenih in stanovalcev.

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

MDDSZ je izvajalcem podalo priporočilo rednega merjenja temperatur zaposlenih ob prihodu na delu ter posebej poostren nadzor nad izvajanjem vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

MDDSZ je ravno tako, s ciljem zagotovitve takojšne podpore, pozvalo k okrepljeni komunikaciji v primerih zaznanih okužb.

Dogajanje v domovih spremljamo aktivno ves čas. Dnevno smo v stikih z direktoricami in direktorji, na njihove potrebe se ažurno odzivamo. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje jim v primeru okužb nudimo strokovno in kadrovsko podporo.

Za izboljšanje kadrovske situacije v DSO jih, ki je zaradi zanemarjanja tega področja zadnjih 20 let izrazito slaba, smo z zadnjim korona zakonom zagotovili cca 30 milijonov evrov.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti