Jutri bo stavka

Closeup shot of a group of unrecognisable doctors walking in a hospital

Prioriteta ministrstva ostaja vlaganje v zaposlene, infrastrukturo in programe dolgotrajne oskrbe v Sloveniji

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, ob odločitvi sindikatov zdravstvene nege in socialnega varstva, da jutri, 16. 2. 2022, izvedejo stavko, poudarja, da Vlada še vedno ponuja roko dialoga. Obenem vsem zaposlenim v socialni oskrbi sporoča, da bo kot minister za delo tudi v prihodnje, tako kot je že doslej, zagovarjal in ščitil interese in pravice vseh zaposlenih. V trenutnih zdravstvenih razmerah, povezanih z epidemijo virusa Covid-19, zdravstveni delavci in zaposleni v socialnem varstvu s predanim in nesebičnim delom igrajo ključno vlogo.

Kaj se je že naredilo do sedaj?

Novembra preteklo leto so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) skupaj z reprezentativnimi sindikati v prvem krogu pogajanj hitro in učinkovito dogovorili povišanje plač v socialni oskrbi za 2 do 4 plačne razrede. To pomeni višje plače za okoli 35.000 zaposlenih. Ob tem smo poskrbeli, da se ta dvig plač ni prelil v povišanje oskrbnin stanovalcem. To je bil uspeh ter dokaz, da zmoremo in mislimo resno. Takrat smo se tudi zavezali, da po 15. 1. 2022 nadaljujemo pogajanja za drugi krog zaposlenih v socialni oskrbi.

A je stavka upravičena?

Minister Cigler Kralj ob današnji napovedi stavke meni, da ta ni upravičena in v trenutni situaciji predstavlja tudi neodgovorno ravnanje. Sindikate poziva, da se čim prej vrnejo za pogajalsko mizo. Prekinitve pogajanj in stavka namreč pomenita le to, da bodo nujno potrebne rešitve pozneje sprejete.

Ob tem na MDDSZ poudarjajo, da so z namenom obvladovanja kadrovske stiske v socialnovarstvenih zavodih zagotovili skoraj 60% več sredstev za zaposlovanje dodatnega kadra za obdobje dveh let. To bo omogočilo približno 620 dodatnih kadrov za vse izvajalce institucionalnega varstva v javni mreži in 550 dodatnih zaposlitev v domovih za starejše. Prav tako pa smo v proračunih za leti 2021 in 2022 in v Načrtu za okrevanje in odpornost zagotovili dodatnih 124 milijonov evrov za investicije v domove za starejše. Na MDDSZ torej vse napore usmerjamo v rešitev zatečenega stanja, ki je posledica slabega ukrepanja preteklih vlad na tem področju.

Ne glede na trenutno dogajanje si bomo še naprej aktivno prizadevali izboljšati delovne pogoje, prilagoditi normative in zagotoviti ustrezno plačilo. Zato smo že pred meseci ustanovili delovno skupino za kadrovske standarde in normative v sklopu domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov, ki že pospešeno pripravlja predloge rešitev.