Izrazit padec učinkovitosti in uspešnosti Golobove vlade v primerjavi z vlado Janeza Janše

Nedavni razvoj dogodkov v Sloveniji pod vodstvom vlade Roberta Goloba je zaznamovan z očitno in zaskrbljujočo nesposobnostjo vladanja, še posebej v luči uspehov, ki jih je dosegla prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše. Ključni kazalnik te nesposobnosti je dramatičen padec Slovenije v učinkovitosti črpanja evropskih sredstev, ki so ključna za razvoj in napredek države.

Pod Janševo vlado je Slovenija dosegla izjemne rezultate v črpanju EU sredstev, kar je postavilo državo med vodilne evropske države po uspešnosti izkoriščanja teh sredstev. V tem obdobju so bili zasnovani in uspešno izvedeni številni projekti, ki so pomembno prispevali k gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije. Med aprilom in julijem 2022 je država izgubila svojo prejšnjo učinkovitost, padajoč s 4. na 11. mesto med članicami EU po uspešnosti črpanja. Ta padec priča o pomembnem zastoju v izkoriščanju evropskih kohezijskih sredstev, ključnih za razvoj države.

Nasprotno pa je obdobje pod vodstvom Goloba zaznamovano z velikim upadom v tem področju. Slovenija je izgubila prejšnje pozicije in padla na nižja mesta med državami članicami EU glede učinkovitosti črpanja sredstev. To kaže na izrazito pomanjkanje strateškega načrtovanja in izvajanja politik, ki bi Slovenijo ohranjale na poti rasti in razvoja.

Še posebej problematično je, da sedanja vlada ni uspela nadaljevati s projekti, ki so bili uspešno zastavljeni in izvajani v prejšnjem mandatu. Namesto da bi izkoristili močno izhodišče, ki ga je zagotovila Janševa vlada, so izvedli preusmeritev sredstev in spremenili razvojne prioritete, kar je vodilo v izgubo pomembnih priložnosti za državo.

Še posebej zaskrbljujoča je Golobova odločitev o preusmerjanju sredstev, namenjenih za Načrt za okrevanje in odpornost. Ta poteza je povzročila izločanje ali zmanjšanje številnih ključnih projektov, kar še dodatno otežuje izpolnjevanje zastavljenih razvojnih ciljev. To je v ostrih kontrastih z učinkovitostjo in ciljno usmerjenostjo prejšnje vlade, ki je iz EU skladov zagotovila obsežna sredstva, s tem pa Sloveniji odprla vrata za pospešen razvoj.

Skupno je jasno, da sedanja vlada ni samo zanemarila priložnosti, ki so bile ustvarjene v prejšnjem mandatu, ampak je s svojimi dejanji aktivno škodovala napredku Slovenije. Ta nesposobnost v vodenju države in izraba evropskih sredstev predstavljata resno grožnjo za prihodnost Slovenije, saj zavira potencialne razvojne priložnosti in ogroža blaginjo prihodnjih generacij.

MR