Ignoriranje SV Slovenije v načrtih za SUC: Prikaz nesposobnosti vlade Goloba

V najnovejšem predlogu vlade, ki vodi pod taktirko Roberta Goloba, o mreži satelitskih urgentnih centrov (SUC) se je razkrila očitna in zaskrbljujoča nesposobnost ter ignoranca do potreb severovzhodnega dela Slovenije. Kljub opredelitvi petnajstih SUC-jev po celotni Sloveniji, so regije Koroška, Podravje in Pomurje ostale popolnoma spregledane. To je del Slovenije, ki že tako trpi zaradi dolgoletne zanemarjenosti in pomanjkanja naložb v zdravstveno infrastrukturo, zdaj pa se zdi, da je vlada Roberta Goloba tej regiji obrnila še dodaten hladen hrbet.

 

Poslanec SDS iz Spodnjega Podravja, Andrej Kosi je na ministrico za zdravje, dr. Valentino Prevolnik Rupel, naslovil pereča vprašanja, ki zahtevajo pojasnila o očitni izključitvi severovzhodnega dela Slovenije iz načrtov za vzpostavitev SUC-jev. Kosi v svojem poslanskem vprašanju terja odgovore na to, zakaj regije, kot so Koroška, Podravje in Pomurje, niso deležne niti enega predvidenega SUC-a, kljub jasnim potrebam in pričakovanjem lokalnih skupnosti.

Poslancu SDS Andreju Kosiju je mar za zagotovitev zdravstvene oskrbe za vse. SV del Slovenije je zapostavljen.

Zaskrbljujoče je, da se odločitve o lokacijah SUC-jev zdijo sprejete brez transparentnega komuniciranja kriterijev in analiz, ki bi utemeljevale takšno razporeditev. Vprašanja o podlagah za določitev lokacij, o vplivu SUC-jev na delovanje in obremenjenost obstoječih urgentnih centrov ter o konceptu nujne medicinske pomoči ostajajo brez odgovorov. Ta pomanjkanje transparentnosti in dialoga s strokovno in laično javnostjo le še poglablja občutek zapostavljenosti in marginalizacije SV Slovenije.

To, da je bila severovzhodna Slovenija izpuščena iz načrtov za vzpostavitev SUC-jev, ne odraža le pomanjkanja strategije in vizije vlade pod vodstvom Roberta Goloba, ampak kaže tudi na neenakopravno obravnavo delov Slovenije. Takšno ravnanje ne samo da krepi regionalne neenakosti, ampak tudi ogroža zdravje in dobrobit prebivalcev v teh regijah.

Vlada Roberta Goloba se mora nujno soočiti z resnimi vprašanji o svoji zavezanosti zagotavljanju enakopravnega dostopa do zdravstvenih storitev za vse Slovence, ne glede na njihovo geografsko lego. Zanemarjanje SV Slovenije v načrtih za izgradnjo SUC-jev ni le simptomatično za trenutno vladno politiko, ampak je tudi klic k takojšnji akciji in popravku krivic, ki so bile storjene.

MR