Gospodarsko ministrstvo bo sofinanciralo razširitev ekonomsko-poslovne cone Dolane

Občina Cirkulane je v začetku letošnjega leta prejela sklep o sofinanciranju razširitve ekonomsko – poslovne cone ob obratu ADK v Dolana

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo k naložbi primaknilo 1.158.521,12 evrov nepovratnih sredstev za izbrano operacijo, vrednost naložbe pa v celoti znaša 1.674.184 evrov. Nova poslovna cona naj bi po zagotovilih občine Cirkulane zaživela že v drugi polovici letošnjega leta, zanimanje tako srednjega kot malega gospodarstva zanjo pa je veliko.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sredi lanskega leta razpisalo sredstva za izgradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture, katere namen je izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v povezavi s podpornimi storitvami za podjetja, kjer je izražen neposredni interes podjetij v smeri širitve in krepitve njihove verige vrednosti. Haloška obmejna občina Cirkulane, ki ima trenutno okrog 80 obrtnikov in podjetnikov, že dlje časa pa razmišlja dodani vrednosti na tem področju, je v razpisu zaznala pravo priložnost tudi za razvoj gospodarstva. V začetku julija lani je občina pripravila predstavitev projekta komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone ob obratu ADK v Dolanah, ki naj bi ponudila enajst enot, eno od njih pa bo občina predvidoma uporabila za zbirni center komunalnih odpadkov. Takrat je Robi Lesnik iz mariborskega podjetja Osa arhitekti, kjer so za ekonomsko-poslovno cono pripravili osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta, pojasnil, da je območje načrtovane ekonomsko-poslovne cone veliko približno 2,5 hektarja, razteza se med regionalno in lokalno cesto ter potokom. V začetni fazi so načrtovali enajst zemljišč različnih velikosti (od 1.500 kvadratnih metrov naprej), parcele pa bo mogoče tudi združevati in spreminjati. Za objekte je predpisana višina, oziroma gabariti, v okviru katerih bo mogoče zidati fleksibilno.

Območje pri ADK Dolane, kjer bo zaživela ekonomsko-poslovna cona. Foto: TM

Ustvariti želijo nova delovna mesta, priložnost za 28 novih zaposlitev

V zelo kratkem času je občini uspeli opraviti pogovore z vsemi lastniki zemljišč in v dobrem mesecu odkupiti vsa potrebna zemljišča, je pojasnila Milena Debeljak, direktorica občinske uprave in dodala, da so glede na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil konec julija, morali zelo na hitro pridobiti vso potrebno dokumentacijo in tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Slabih izkušenj skozi postopek zagotavljanja razpisnih pogojev niso imeli, je povedala Debeljakova, ob tem pa pohvalila, da so jim pri tem veliko pomagali tako lastniki zemljišč, podjetje ADK, kot tudi pristojne institucije in upravna enota. Za ekonomsko-poslovno cono v Dolanah je bil s strani lokalnega gospodarstva izkazan tudi velik interes in zanimanje, v prvi fazi pogovorov je občina uspela skleniti štiri pogodbe ter podpisati deset pisem o nameri.

»V ekonomsko-poslovni cono so predvidene različne dejavnosti malih in srednjih podjetnikov, s ceno zemljišč smo konkurenčni, saj ne želimo nekega posebnega zaslužka, temveč imamo druge, višje cilje. Ustvariti želimo nova delovna mesta, 28 ljudi naj bi dobilo delo, predvsem pa želimo vzpostaviti dobre pogoje za razvoj malega gospodarstva. Prepričani smo, da bo lokalna skupnost s tem veliko pridobila, za naše območje pa je to dodana vrednost, ki jo želimo kar najbolj izkoristiti.«

Občina Cirkulane želi na tem območju vzpostaviti dobre pogoje za razvoj malega gospodarstva. Foto: TM

Ekonomsko-poslovna cona Obrtna cona je pomembna predvsem z vidika gospodarstva, je poudaril župan občine Cirkulane Janez Jurgec in dodal, da brez tega ne bo dodane vrednosti v občini.

Foto: arhiv občine Cirkulane

Občina Cirkulane je to območje izbrala tudi zaradi bližine glavnih prometnic, saj je do avtocestne povezave le 15 minut, blizu je mednarodni mejni prehod Zavrč, kratke pa so razdalje tudi do večjih mest. Občina bo zdaj poiskala primernega izvajalca za komunalno ureditev parcel, nekoliko pa se bo spremenil tudi teren obrtne cone, ki je zdaj dober meter in pol pod nivojem regionalne ceste. Teren bodo nasuli in uredili priključek na regionalno cesto, kar bo omogočalo dostop tudi priklopnim vozilom, v notranjosti ekonomsko-poslovne cone pa bo krožni promet, hkrati pa omogočen dostop do cone tudi z lokalne ceste.
TM