Bonitetne agencije in EU Sloveniji napovedujejo hitro okrevanje in šest odstotno gospodarsko rast.

Mednarodni finančni krogi zelo pozitivno ocenjujejo ukrepanje slovenske vlade za zajezitev epidemije in zagotovitev socialne stabilnosti ter ukrepe za gospodarsko okrevanje. Slovenija tako po indeksu odziva na Covid-19 zaseda izjemno 7. mesto. To se najbolje kaže pri nižjem donosu do dospetja na desetletne obveznice Republike Slovenije, ki sedaj znaša 0,1 odstotka. Povpraševanje po slovenskih obveznicah se je povečalo predvsem zaradi ukrepov za ohranjanje delovnih mest in za spodbujanje investicij, ki v finančnih krogih uživajo zaupanje.

V enem letu bomo nadoknadili posledice epidemije

K boljšim pogojem zadolževanja Slovenije na finančnem trgu je vsekakor prispevala tudi odločitev ratinške agencije S&P, da ohrani bonitetno oceno Slovenije pri AA- ter naši državi pripiše stabilne obete. Agencija ocenjuje, da se bo prihodnje leto gospodarska aktivnost okrepila, kar bo prispevalo k okrevanju javnih financ ter zniževanju javnega dolga. Podobno tudi Evropska komisija napoveduje Sloveniji hitro okrevanje, saj v prihodnjem letu predvideva šest odstotno gospodarsko rast, s katero bomo v enem letu skoraj v celoti nadoknadili posledice letošnje epidemije.

Ugodno zadolževanje

K hitremu okrevanju slovenskega gospodarstva poleg vladnih ukrepov nedvomno prispeva tudi dejstvo, da so javne finance stabilne in banke likvidne. Slovenija se je letos na prostem trgu za omilitev posledic epidemije Covid-19 že zadolžila za 2,17 milijarde evrov pod ugodnimi predkriznimi pogoji ter tako navkljub stroškom za omilitev posledic epidemije Covid-19 uspešno ohranila stabilen državni proračun. Preostanek dovoljenega zadolževanja v letošnjem letu znaša še 1,4 milijarde evrov, a bo morebiten izkoristek te možnosti odvisen od razvoja dogodkov.

Fiskalni svet je pozitivno ocenil večjo porabo sredstev

Pri tem je pomembno tudi to, da je Fiskalni svet pozitivno ocenil večjo porabo sredstev, ki so omogočila zagotovitev socialne stabilnosti in ohranitev podjetij pri življenju. Prvi ukrepi so uspešno preprečili zlom socialne stabilnosti, saj so bili v veliki meri usmerjeni neposredno k prebivalstvu, sledi pa ukrepanje za ohranitev delovnih mest ter zagon gospodarstva.

Javne finance so stabilne

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Poleg tega, da je stabilnost javnih financ omogočila nemoteno izplačevanje pokojnin, socialnih transferjev in plač, so bile pomembne tudi ciljne pomoči usmerjene k študentom, upokojencem, samozaposlenim in drugim družbenim skupinam. Tako je prek 50 tisoč študentov prejelo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, medtem ko je več kot 300 tisoč upokojencev prejelo dodatek v skupni vrednosti 66 milijonov evrov. Poleg tega so samozaposleni, ki jih je prizadela epidemija, prejeli temeljni dohodek v skupni vrednosti 83 milijonov evrov.

Tudi v prihodnjih mesecih bo zelo pomembno ustrezno ukrepanje, ki bo omogočilo gospodarsko okrevanje ob hkratnem učinkovitem upravljanjem z javnim dolgom, saj bo prav od tega odvisna ohranitev ugodnih pogojev financiranja za Slovenijo.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR