Financiranje zelenih projektov 2 – Sklad za okrevanje in odpornost

Damir Žerak

Zaveze, določene v sporazumu, si prizadevajo zagotoviti izhodišče ne le za obnovo gospodarstva EU, temveč tudi za spodbujanje zelenih in digitalnih preobrazb. V finančnem smislu ima paket skupno vrednost 1,8 bilijona evrov, od tega je približno 1,07 bilijona enakih velikosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, preostalih 750 milijard evrov pa je enakih EU naslednje generacije (NGEU). ) obnovitveni instrument. Slednjega sestavlja 390 milijard evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil, ki bodo pod določenimi pogoji na voljo državam članicam.

DAMIR ŽERAKRRF bo predvidoma začel delovati v začetku leta 2021 in bo s skupno ognjeno močjo 670 milijard EUR eden ključnih finančnih vzvodov, ki lahko pomagajo EU pri doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora (EGD) in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo ( CEAP). Lani novembra je bil med Parlamentom in državami članicami sklenjen zelo dobrodošel sporazum o naslednjem dolgoročnem proračunu EU in RRF. Čeprav je bilo dogovorjeno, da bo 30 odstotkov sredstev porabljenih za boj proti podnebnim spremembam, ni bila izrecno omenjena zaveza EU krožnemu, ogljično nevtralnemu gospodarstvu brez onesnaževanja, kar predstavlja 10-odstotno povečanje v primerjavi z ustreznim ciljem za proračuna EU za obdobje 2014–2020.

Instrument je začel veljati 19. februarja 2021. Z njim se bodo financirale reforme in naložbe v državah članicah do 31. decembra 2026.

DAMIR ŽERAK