Ekspresna pomoč Ormožkem območju po toči!

Vlada se je na včerajšnji dopisni seji seznanila z informacijo o lokalnih neurjih z močnim vetrom na območju občine Ormož z okolico in odločila, da za nabavo najnujnejših sredstev prebivalcem prizadetih občin zagotovi pomoč v skupni višini 250.000 evrov.

Nedavne ujme so povzročile veliko škodo na območju občine Ormož z okolico (občine Cirkulane, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč in Žetale).

Vlada se je zato odločila, da bo prebivalcem omenjenih občin, ki so imeli poškodovane stanovanjske objekte, sofinancirala nabavo najnujnejših sredstev (prehrambni paketi, ozimnica, odeje, oblačila) v skupni višini 250.000 evrov, in sicer preko Rdečega križa Slovenije v višini 125.000 evrov in Karitasa v višini 125.000 evrov.

Vlada namreč ocenjuje, da bo pomoč prizadetemu prebivalstvu najhitreje in najučinkoviteje razdeljena preko razvejane organizacijske strukture Rdečega križa Slovenije in Karitasa v sodelovanju z občinami. Z namenom, da bodo vsi prebivalci pridobili sredstva pod enakimi pogoji, bodo morale občine za dodelitev le teh skupaj določiti enotne pogoje.

Ker gre za izredne dogodke, sredstev ni bilo možno ustrezno načrtovati, zato je vlada odločila, da jih zagotovi iz sredstev sklada proračunske rezerve. Tako zagotovljena sredstva bo navedenima organizacijama nakazala Uprava RS za zaščito in reševanje.

MR