E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je odslej brezplačna

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

 

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.

 

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:

  • so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;

  • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo;

  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;

  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;

  • so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.

Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni center na pomoč pokliče 24 ur na dan in vse dni v letu, in sicer s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki ima prav tako poseben gumb za proženje klica na pomoč, hkrati pa detektor tudi samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center. Uporaba opreme je zelo enostavna. Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli:

·         varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč,

·         zapestnico z gumbom za klic na pomoč,

·         mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč,

·         SIM kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene dohodne in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe izvajanja storitve E-oskrba,

·         storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in vse dni v letu,

·         tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.

Za brezplačno namestitev opreme na dom uporabnika bo poskrbel Telekom Slovenije, namestitev je enostavna, brez vrtanja in posebnih napeljav.

Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja starejšim, bolnim in invalidnim osebam na njihovem domu z uporabo E-oskrbe.

Zvonko Černač, minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ob tem poudarja:»S projektom E-oskrba na domu vzpostavljamo sistem, ki bo omogočal večjo varnost in višjo kakovost bivanja v domačem okolju ljudem, ki zaradi starosti ali bolezni pri tem potrebujejo pomoč. Projekt je del širših prizadevanj za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih skupin, za varnejšo starost in večjo vključenost posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Skrb za šibkejše je ena osrednjih nalog vsake odgovorne družbe, je etična zahteva in kot taka tudi jasno ogledalo družbene zrelosti. Slovenija s tem projektom prepoznava priložnosti digitalizacije in stopa na pot moderne, dostopne družbe s čutom za soljudi. Je tudi korak na poti k uveljavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil končno sprejet decembra lani«.

Dr. Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, pa pravi, da bodo »storitve e-oskrbe znatno pripomogle h boljši kakovosti in varnosti bivanja starejših. S tem jim bo omogočeno, da bodo dlje ostali v svojih domačih okoljih. Zato smo še posebej zadovoljni, da se v bližnji prihodnosti začne izvajati projekt »E-oskrba na domu«, saj gre za projekt na celotnem območju Slovenije in bo v času trajanja omogočil prejemanje storitve številnim upravičencem.«

e-oskrba
Vir: Telekom

»Sodobne tehnologije poenostavljajo življenja in omogočajo tudi razvoj rešitev, ki zagotavljajo večjo varnost, kakovost življenja ter ohranjanje zdravja. S staranjem prebivalstva, ki je značilno za vse razvite države, se potrebe po dolgotrajni oskrbi starejših na domu povečujejo, rešitev na tej poti pa predstavlja storitev E-oskrba. Veseli me, da je vlada s pristojnimi ministrstvi prisluhnila predlogu Strateškega sveta za digitalizacijo in brezplačno oskrbo na daljavo zagotovila starejšim, ki bivajo sami, invalidom in ostalim posameznikom, ki pri samostojnejšem bivanju v svojem domačem okolju potrebujejo podporo. Pomembno je tudi, da sledimo konceptu hitre implementacije že razvitih in preskušenih rešitev, ki pa so zasnovane na naprednih tehnoloških konceptih. Telekom Slovenije čuti zavezo, da pri tem tvorno sodeluje – z znanjem, izkušnjami, naprednostjo in zanesljivostjo. Cilj je, da skupaj s pristojnimi ministrstvi Slovenijo postavimo ob bok ali na čelo digitalno najrazvitejših držav,« poudarja dr. Mitja Štular, član uprave Telekoma Slovenije.

 »V Sloveniji v primerjavi z razvitimi državami Evropske unije močno zaostajamo pri oskrbi starejših v domačem okolju, saj so starejši na svojem domu vse prevečkrat prepuščeni sami sebi. Veseli nas, da je vlada s pomočjo evropskih sredstev E-oskrbo, ki je v razvitih državah že sestavni del socialnega varstva starejših, zagotovila brezplačno in da tudi v Sloveniji končno delamo pomembne korake v smeri zagotavljanja varnosti starejših, ki bivajo sami. V ZDUS poznamo potrebe starejših in jih bomo v največji možni meri informirali o pomenu in možnosti koriščenja E-oskrbe, bo pa pri tem potrebna tudi celovita nacionalna kampanja ozaveščanja o storitvi, v kateri si želim, da bi sodelovalo tudi ministrstvo za zdravje. Prav tako pa apeliram, da že sedaj razmišljamo tudi o zagotovitvi sredstev za podaljšanje možnosti koriščenja brezplačne storitve do uveljavitve Zakona o dolgotrajni oskrb,« pravi Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije.

Zainteresirani za naročilo brezplačne storitve E-oskrba lahko pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na [email protected], vse informacije so na voljo tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije.

 

Vir. Mojaobčina.si