Dr. Milan Zver proti evropskemu aktu o medijski svobodi, ki po njegovem mnenju krni svobodo medijev

Dr. Milan Zver, foto: SDS

Evropski parlament je sprejel novi akt o medijski svobodi, ki je razdelil mnenja, saj ga je podprlo 464 poslancev, 92 jih je bilo proti, medtem ko se jih je 65 vzdržalo glasovanja. Slovenski evropski poslanec dr. Milan Zver je izrazil ostro nasprotovanje temu aktu, saj je prepričan, da ta zakon ne prispeva k večji svobodi medijev, temveč jo v resnici omejuje.

 

Dr. Zver, ki je bil edini slovenski poslanec, ki je glasoval proti aktu, je pojasnil, da novi zakon pretirano regulira medijski prostor, kar je po njegovem mnenju škodljivo.

“Akt vsebuje nekaj koristnih elementov, kot je uvedba vseevropskega registra lastnikov medijev, ki bi povečala medijsko simetrijo. Vendar pa predlog zakona po nepotrebnem posega v področja, ki bi morala ostati v pristojnosti posameznih držav članic,” je dejal dr. Zver.

Posebno kritiko je namenil dejstvu, da akt osredotoča pozornost izključno na svobodo novinarjev, urednikov in lastnikov medijev, ne pa tudi na pravico posameznikov do objektivne obveščenosti. Po njegovem mnenju to ni pošteno in pomeni nenavadno ter birokratsko vmešavanje v medijski prostor.

Dr. Zver je prav tako izrazil zaskrbljenost nad slovenskim predlogom zakona o medijih, ki ga ocenjuje kot še bolj problematičnega od evropskega akta. Poudaril je, da slovenski predlog vsebuje nekatere sporne elemente, kot je na primer vloga slovenske vlade pri določanju predstavnikov v regulatornih organih, kar bi moralo biti po njegovih besedah apolitično.

“Slovenska medijska zakonodaja in evropski akt o svobodi medijev predstavljata dvojno regulacijo, ki je po mojem mnenju škodljiva. Prepričan sem, da bi morali iskati načine, kako zagotoviti večjo pluralnost medijskega prostora in zadovoljstvo posameznikov kot prejemnikov novic,” je zaključil dr. Zver, ki ostaja kritičen do obeh predlaganih aktov.