Dr. Milan Zver: potrebujemo konkretno podporo kmetom, ne pa novih bremen

Evropski parlament je nedavno sprejel zakonodajo o obnovi narave, ki članicam nalaga, da do leta 2030 izvedejo ukrepe za obnovo najmanj 30 odstotkov habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju. Ta odločitev je sprožila veliko razprav, pri čemer je dr. Milan Zver, evropski poslanec in član Evropske ljudske stranke (EPP), zavzel odločno stališče v obrambo slovenskega kmeta.

 

Dr. Zver je jasno izrazil nasprotovanje predlogu Uredbe o obnovi narave, ki ga je Evropski parlament sprejel, češ da bo prinesel dodatno birokracijo in obveznosti za kmete in gozdarje. Po njegovem mnenju to predstavlja ne le nepotrebno administrativno breme, ampak tudi resno grožnjo za evropsko kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Zver je opozoril, da bi lahko ureditev vodila do zmanjšanja proizvodnje hrane v Evropi in posledično do višjih cen.

S svojim odločnim stališčem in jasnim opozorilom na možne negativne posledice, je dr. Milan Zver dokazal, da je glavni branik slovenskega kmeta v Evropskem parlamentu. Njegovo prizadevanje za bolj premišljene rešitve in konkretno podporo kmetijstvu, brez dodajanja novih bremen, je v tem ključnem času izjemnega pomena. Dr. Zver se zaveda, da je za pozitivne spremembe potrebna nova oblast v EU, kar kaže na njegovo zavezanost iskanju boljših rešitev za kmete in okolje.

V času, ko kmetje izražajo svoje nezadovoljstvo na ulicah in pozivajo k spremembam zelene politike EU, je jasno, da je sprejetje takšne uredbe brez upoštevanja specifik posameznih držav, po mnenju dr. Zvera, neodgovorno. Njegovo stališče odraža globoko razumevanje potreb slovenskega kmetijstva in zavezanost zagotavljanju, da se glas kmetov sliši na najvišjih ravneh evropske politike.

Dr. Milan Zver stoji na prvi liniji obrambe interesov slovenskih kmetov v Evropskem parlamentu, kar potrjuje njegov neprecenljiv prispevek k ohranjanju trajnostnega in uspešnega kmetijstva v Sloveniji in širše v Evropski uniji. Njegova prizadevanja in zavezanost boljši prihodnosti za slovenske kmete si zaslužijo vso pohvalo in podporo.

MR