Dograditev vrtca v Cerkvenjaku

Občina Cerkvenjak je leta 2014 zgradila vrtec, vendar se že soočajo s prostorsko stisko. Zato se trenutno pripravlja projektna dokumentacija za razširitev vrtca.

 

Po besedah župana Marjana Žmavca gre za projekt tega mandata. Načrtujejo celovit podaljšek obstoječega vrtca, ki bo zadostil pozitivnim demografskim potrebam. Predvidena je izvedba investicije v letih 2024 oz. 2025.

Poleg tega se letos načrtuje manjša investicija v občinsko stavbo, kjer se nahajata pošta in turistično informacijski center. Investicija ne predvideva velikih finančnih vlaganj, zato jo bo občina pokrila iz lastnega proračuna. Vrednost projekta ni znana.

Vir: net-tv.si