Dodatno nagrajevanje za tiste, ki so v tej krizi v prvih bojnih vrstah

 

Vlada je že v sredo pričela pripravljati Korona zakonski paket, s katerim bodo ustvarili finančno blazino za državljane in gospodarstvo v okvirni višini 3 milijarde EUR, ter uzakonili dodatno nagrajevanje za tiste, ki so v tej krizi v prvih bojnih vrstah.

 

Slednje pomeni,  da bodo dodatno plačani vsi, ki so v tej krizi dodatno obremenjeni (zdravstveno osebje, policijsko osebje, zaposleni v prehranski verigi). Enako vlada svetuje delodajalcem v gospodarstvu. Delavci v proizvodnji in podjetjih, ki so morali zaradi te krize prekiniti delo, pa bodo prejeli nadomestilo.

Veliko prahu je sicer včeraj v medijih dvignila informacija o povišanji plač ministrov in državnih sekretarjev.

Plače funkcionarjev so določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, slednji določa, da so ministri uvrščeni od 62 do 64 plačnega razreda, državni sekretarji pa od 59 do 61 plačnega razreda.

Vsakokratna vlada v skladu z zakonom v okviru veljavnega razpona uvrsti funkcijo ministra in funkcijo državnega sekretarja v plačni razred. Aktualna vlada je glede na aktualne razmere in bistveno povečan obseg nalog uporabila veljavno ureditev in v okviru z zakonom določenih razponov ministre in državne sekretarje uvrstila v ustrezen plačni razred. Slednje pomeni, da aktualna vlada ni spreminjala nobenih predpisov in zakonov v z namenom višanja plač funkcionarjem.

Nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik poudarja, da v tej konkretni zadevi ne gre za povišanje plač, ampak za zadevo, ki se vedno zgodi na začetku mandata, in sicer, da premier razporedi ministre v plačne razrede znotraj predpisanega razpona.

 

Foto: Twitter

MT