Decentralizacija, ugodna davčna politika, socialna varnost…

Stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec ima svoj akcijski program, zato ne gradi svoje prepoznavnosti na podlagi slabih novic o drugih. Kljub temu, da je zaradi svoje napake njihove predsednica sprejela odgovornost in odstopila, pa po njenih besedah mediji še vedno spodkopavajo njeno delo. Kritična je, da po drugi strani mediji slavijo kot odrešenika direktorja državne energetike Roberta Goloba, ki danes z enormnimi nagradami iz javnega denarja financira svojo politično kampanjo. 

 

“Toda v stranki Naša dežela se ne oziramo na škodoželjnost drugih, marveč z vedno večjim entuziazmom gradimo drugačno in neodvisno politično opcijo,” je še izpostavila.

V stranki Naša dežela dr. Aleksandre Pivec v svojem programu obljubljajo drugačno pot za Slovenijo danes.

“Je stranka, ki spoštuje vsa različna mnenja. Stranka, ki ima poslanstvo povezovanja in bo s solidarno, socialno politiko vsakemu državljanu omogočila, da postane ponosen in odgovoren del naše družbe,” so zapisali.

Stranka bo na volitvah nastopala samostojno. 

“Po volitvah pa se bo povezovala s tistimi strankami, ki jim bodo naša programska izhodišča blizu in bomo lahko z njimi, na osnovi sklepanja kompromisov, poiskali skupno pot za dosego zastavljenih ciljev,” poudarjajo.

Njihova temeljna usmeritev bo prizadevanje za odpravo državnega centralizma. 

“Zavzeli se bomo za ustanovitev evropsko primerljivih slovenskih dežel, v katerih bodo lahko regije, mesta in občine lažje in hitreje uresničevali svoje cilje in hotenja. Decentralizacija bo omogočila enakovreden razvoj in dobra ter kvalitetna delovna mesta zunaj državnega centra.”

Poleg decentralizacije so v stranki še v ospredje postavili reševanje demografskih izzivov in vsem dostopno javno zdravstvo. Posebno pozornost pa bo njihova stranka namenila invalidom, otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in skrbnikom ter drugim ogroženim, ranljivim skupinam. Tudi na področju javne uprave si želijo, da bi postali boljši, hitrejši in bi ustvarili bolj učinkovit servis državljanov, z digitalnimi, sodobnimi, hitrimi postopki, za učinkovito upravo z minimalnimi uradniškimi postopki na vseh ravneh.

Njihov cilj je med drugim tudi to, da Slovenija v naslednjih šestih letih postane država s privlačno in ugodno davčno politiko za šport, kulturo in digitalne valute. S turizmom, usmerjenim v šport in aktivno življenje, s šolstvom in z gospodarskimi aktivnostmi, s podporo medicine in fizioterapije, pa želijo Slovenijo postaviti kot dom rekreativnih in vrhunskih domačih in tujih športnikov, umetnikov in podjetnikov, ki zdaj bivajo in plačujejo davke v tujini.

Mediji bodo vedno vest in kritika

Kot stranka si bodo prizadevali tudi za vzpostavitev boljših pogojev na področju kmetijstva, organizacije gozdno-lesne verige, za graditev ustrezne infrastrukture, prenovo šolskega sistema, vlaganje v večjo konkurenčnost, znanje in dostopnost, večjo socialno varnost zaposlenih ljudi in njihovih pokojnin, krepitev štipendijske politike, medgeneracijsko sodelovanje, večjo socialno varnost in ostalega. Za medije in novinarje pravijo, da ne bodo nikoli njihovi sovražniki: “Bodo pa vedno naša vest in kritika.”

Še posebej pa poudarjajo, da slovenska kultura ne sme biti izključevalna. 

“Spoštovati in podpirati moramo in želimo našo kulturno dediščino, ki je lahko vzor za prihodnost in ne zastarela ovira razvoja,” pravijo.

Menijo, da bi morali podpirati tudi sodobno kulturo in spoštovati raznovrstnost kulturnega ustvarjanja. Pri tem so nam lahko za zgled evropske države, ki spoštujejo in negujejo vrednosti svojih prednikov, hkrati pa so odprte za najbolj sodobne in tudi alternativne ustvarjalce.

“V Sloveniji žal drug drugega prepogosto izključujemo – polarizacija je postala nevzdržna in ideološko obarvana,” opažajo.

Svoje prepoznavnosti ne gradijo na podlagi slabih novic o drugih

Kot poudarjajo ima njihova stranka svoj akcijski program, zato ne gradijo svoje prepoznavnosti na podlagi slabih novic o drugih. 

“V ospredje postavljamo podjetnost na vseh ravneh, saj spoštujemo trdo delo, aktivnost in ustvarjalnost naših državljanov,” poudarjajo in dodajo, da sočasno z osebnim zgledom skrbijo, da bo njihov  prag čim bolj čist, kar je predsednica Pivčeva dokazala tudi z odstopom iz pomembne državne funkcije po napaki 400 evrov.

“Kljub sprejemu odgovornosti in plačilu politične cene, mediji še vedno spodkopavajo moje kvalitetno delo,” opaža Pivčeva in izpostavlja, da medtem pa direktorja državne energetike, ki danes z enormnimi nagradami iz javnega denarja financira svojo politično kampanjo, slavijo kot odrešenika.

“Toda v stranki Naša dežela se ne oziramo na škodoželjnost drugih, marveč z vedno večjim entuziazmom gradimo drugačno in neodvisno politično opcijo, ki se bo sposobna strokovno odzvati na pričujoče podražitve vsakdanjih življenjskih potrebščin zaradi katerih naši kmetje, gozdarji, vinarji, podjetniki, mlade družine in starejši ljudje vse težje dostojno živijo,” je še sklenila na koncu.