Danes redna oktobrska seja ptujskega mestnega sveta

mo-ptuj, občinski-svet, seja-oktober

Foto: PeTV

Na dnevnem redu tudi predlog proračuna za leto 2018

V sejni sobi MO Ptuj se je ob 13. uri začela redna 33. seja mestnega sveta MO Ptuj, na kateri imajo svetnice in svetniki na mizi dnevni red z 19 točkami. Sejo bodo začeli z obravnavo odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2017 in s predlogom proračuna za leto 2018.

Na dnevnem redu imajo tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj, osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, predlog sklepa o potrditvi osnutka Strategije aktivnega staranja v Mestni občini Ptuj, predlog sklepa o pristopu k Konzorcijski pogodbi za namen sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju. Obravnavali bodo tudi predlog sklepa o spremembi sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj, predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ¬Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj -odsek  in spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) ¬Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj -odsek 1. Mestni svet na Ptuju naj bi danes podal soglasje k imenovanju v.d. direktorice javnega zavoda REVIVIS Ptuj.

TM