Cena električne energije v Sloveniji: S 300 evrov za MWh presegamo Nemčijo za več kot 100%. Kdaj bo vlada prisluhnila pozivom gospodarstva?”

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

Slovensko gospodarstvo se sooča z izzivom visokih cen električne energije, ki jih morajo plačevati podjetja. V Nemčiji podjetja v povprečju plačajo 130 evrov za MWh električne energije, slovenska podjetja pa so prisiljena plačevati tudi do 300 evrov za MWh. Ta nesorazmerja, skupaj z dejstvom, da imajo podjetja v drugih evropskih državah regulirane cene električne energije, povzročajo zmanjšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Poslanec Andrej Kosi je v pismu naslovil vprašanje na vlado v zvezi z visokimi cenami električne energije, ki obremenjujejo gospodarstvo in velika podjetja.

V poslanskem vprašanju je opozoril, da je slovensko gospodarstvo, zlasti velika podjetja, obremenjeno z visokimi cenami električne energije. Po mnenju poslanca Kosija bi morala vlada slediti zgledu Nemčije in zamrzniti ali regulirati ceno električne energije na 130 evrov za MWh.

Ob tem je izpostavil, da velika podjetja bistveno prispevajo k slovenski ekonomiji, saj zaposlujejo tretjino vseh zaposlenih, ustvarijo več kot polovico čistih prihodkov in kar 44 odstotkov dodane vrednosti v državi.

Poslanec Kosi je v pisnem vprašanju vladi zastavil ključno vprašanje: “Ali bo Vlada Republike Slovenije prisluhnila pozivom gospodarstva in ceno električne energije za gospodarstvo oziroma velika podjetja zamrznila oziroma regulirala na 130 evrov za MWh?”

Odgovor vlade na to vprašanje bo imel pomembne posledice za prihodnost slovenskega gospodarstva in konkurenčnosti naše države v Evropi.