Brezplačno testiranje proti Covid-19

Testiranje HAG je s 21.1.2022 postalo samoplačniško.

Še vedno pa je brezplačno za:

  • osebo z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAG (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki). Oseba se naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo pred izvedbo testiranja predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije

 

  • osebo, ki želi prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba se z dokazilom o pozitivnem testu HAG ali PCR (na primer izpis iz aplikacije zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja) naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije. Z namenom obvladovanja širjenja okužb priporočamo, da se oseba naroči na test HAG po predhodno opravljenem (negativnem) testu HAG za samotestiranje.

Če je HAG test 7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.