Brezplačno parkiranje na Ptuju

Na marčevski seji so v mestnem svetu na Ptuju sprejeli Odredbo o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin, kjer so določili brezplačna rezervirana parkirna mesta za izključno parkiranje in polnjenje do 180 minur ter brezplačna rezervirana parkirna mesta za izključno parkiranje do 120 min za električna vozila.
Ob enem se bosta parkirišče Čučkova ulica (pri Mestnem stadionu) in Osojnikova cesta (pri železniški postaji) izvzela iz plačljivih parkirišč in se umestila med brezplačna, kar bo stopilo v veljavo 24. 4. 2021.
S tem bodo zagotovljene dodatne parkirne površine za dnevne migrante, ki parkirajo na območjih stanovanjskega – blokovskega naselja.
parkirišče železniška ptuj
Vir: Facebook Mestna občina Ptuj

Vir: Facebook Mestna občina Ptuj