Borze v preteklem tednu

Poker rasti tečajev

 

Tretjemu zaporednemu tednu rasti tečajev delnic ameriških izdajateljev je v preteklem tednu sledil še četrti. Za tokratno rast so poskrbele predvsem odlične objave poslovnih rezultatov ameriških bank, ki so tradicionalno začele sezono objav medletnih rezultatov. Nič slabše se v preteklem tednu niso odrezale delnice iz ostalih regij. Za splošno pozitivno vzdušje so poleg poslovnih rezultatov poskrbeli tudi makroekonomski podatki.

Oči vlagateljev so bile v preteklem tednu usmerjene v začetek sezone objav medletnih poslovnih rezultatov, ki jo onkraj luže tradicionalno začenjajo največje banke. Le-te niso razočarale, prav nasprotno – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase in Wells Fargo – so poskrbele za nasmeh v očeh vlagateljev, saj so njihovi četrtletni poslovni rezultati znatno presegli pričakovanja tudi najbolj optimističnih vlagateljev. Precejšnji delež rasti dobička omenjene peterice bank gre sicer pripisati sproščanju rezervacij za slaba posojila, kar pomeni, da gre v pomembni meri za enkratni vpliv na rezultate poslovanje bank. Ne glede na to pa tovrstna aktivnost kaže na to, da situacija v realnem delu podjetniške sfere ni tako slaba, kot so banke ocenjevale v zadnjem letu. Z drugimi besedami povedano to pomeni, da najete kredite vrača večji delež dolžnikov od pričakovanega.

Za pozitiven sentiment na drugi strani Atlantika sta v preteklem tednu poskrbela še dva potrošniška indikatorja. Prvega  predstavlja obseg maloprodaje, ki je v marcu glede na februar porasel za 9,8 %, medtem ko so vlagatelji pričakovali le 5,8 %-ni skok. Drugega predstavlja trg dela. Število Američanov, ki so prvič zaprosili za nadomestilo v primeru brezposelnosti, je namreč v tednu, ki se je končal 10. aprila, padlo na najnižjo raven po začetku pandemije koronavirusa v marcu 2020. Dodatno  je bilo število znatno nižje od pričakovanj vlagateljev (dejansko število prosilcev 576 tisoč; pričakovano število prosilcev 700 tisoč), kar kaže na to, da se razmere na trgu dela izboljšujejo, s tem pa tudi podlaga za potrošni segment ameriškega gospodarstva.

Potrošniško okrevanje pa je zaznati tudi na stari celini. Obseg maloprodaje v evro območju je namreč v februarju glede na mesec prej porasel za 3 %, medtem ko so vlagatelji pričakovali bolj skromen napredek (1,7 %). Večji pogum za potrošnjo v Evropi so zabeležili proizvajalci in prodajalci avtomobilov, saj je bilo v marcu v Evropski uniji (EU) registriranih več kot 1 mio novih vozil, kar predstavlja 87,3 %-ni skok glede na primerljivo lansko obdobje, ki je bilo zaznamovano z začetkom pandemije koronavirusa. Največji skok prodaje novih vozil je pripadel Italiji, kjer je bilo v omenjenem obdobju registriranih skoraj 500 % več novih vozil glede na leto prej. Znake okrevanja je bilo zaznati tudi v bivši članici EU, v Združenem kraljestvu, kjer so v februarju številni indikatorji gospodarske aktivnosti (bruto domači proizvod – BDP, industrijska proizvodnja, gradbeništvo) zabeležili rast, s čimer so nakazali, da se počasi, a vztrajno, razmere izboljšujejo.

Za pravi makroekonomski »potres« pa je poskrbela Kitajska. Njen BDP je namreč v prvem četrtletju glede na leto prej porasel za 18,3 %, kar je bilo sicer celo rahlo pod pričakovanji analitikov (18,5 %), je pa za več veselja poskrbel marčevski obseg maloprodaje, ki je glede na primerljivo lansko obdobje porasel za skoraj 34 %, medtem ko so vlagatelji pričakovali le 31,7 %-ni skok. Omenjeni skok kaže na to, da je kitajsko okrevanje vse bolj potrošniško in manj izvozno oziroma investicijsko.

Rast tečajev delnic v zadnjih tednih nakazuje, da je gospodarsko okrevanje v polnem teku ali pa vsaj v polni bojni pripravljenosti. Objave dejanskih rezultatov pa bodo pokazale, ali so pričakovanja utemeljena ali ne.

Avtor: Rok Keber, CFA, direktor sektorja za nadzor nad tveganji, NLB Skladi, d.o.o.