Andrej Kosi – Prvak v zagovarjanju interesov kmetov proti vladi Roberta Goloba

Foto: Pixabay

V luči nedavnih razprav o kmetijski politiki in zagotavljanju pomoči kmetom v Sloveniji je poslanec Andrej Kosi izpostavil pomembno vprašanje, ki odmeva kot kritika trenutne vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Kosi, ki je znan po svoji zavezanosti kmetijski skupnosti, je naslovil pisno vprašanje na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Matejo Čalušić, s katerim izpostavlja zaskrbljujoče razmerje med številom zaposlenih v kmetijskih agencijah, zavodih in organizacijah ter dejanskim številom kmetov v Sloveniji.

 

V Sloveniji je trenutno okoli 2.500 uradnikov, kontrolorjev, svetovalcev in drugih zaposlenih na področju kmetijstva, medtem ko je število kmetov, ki so obvezno kmečko zavarovani, zgolj 4.000, poleg tega pa obstaja še 7.800 prostovoljnih zavarovancev. To razmerje kaže na potencialno nesorazmernost in povzroča vprašanja o učinkovitosti in hitrosti dodeljevanja pomoči kmetom, ki se soočajo z zamudami pri izplačilu subvencij in pripravi drugih zakonskih podlag.

Poslancu SDS Andreju Kosiju je mar za slovenske kmete.

Kosi s svojim vprašanjem izpostavlja ključno problematiko: zakaj, kljub visokemu številu zaposlenih in napredku v digitalizaciji, še vedno prihaja do zamud, ki škodujejo kmetijskemu sektorju? Prav tako sprašuje, ali so v načrtu kakšne rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in zagotavljanje hitrejše ter učinkovitejše pomoči kmetom.

Andrej Kosi s tem dejanjem dokazuje svojo predanost kmetijski skupnosti in izpostavlja vprašanja, ki zahtevajo nujne odgovore in ukrepe. Njegovo poslansko vprašanje ne le da odmeva kot kritika vlade Roberta Goloba, ampak tudi kot poziv k nujnim izboljšavam v sistemu, ki bi kmetom zagotovil boljšo podporo in priznanje njihovega ključnega pomena za slovensko družbo in gospodarstvo.

 

MR