V EUROSTATU poročajo, da se je število smrti zaradi Covid-19 v nekaterih državah članicah na začetku marca 2020 hitro povečalo. Vpliv pandemije je mogoče oceniti s povečanjem skupnega števila smrti zaradi katerega koli vzroka med izbruhom. V nekaterih delih Evrope je bila razlika v primerjavo s prejšnjimi leti izjemno velika, na drugi strani pa so bila na nekaterih območjih manj prizadeta.

 

Dramatičen porast smrti v zgodnji pomladi

Primerjava števila umrlih v letu 2020 s podatki o umrljivosti iz preteklih let (povprečje v letih 2016 do 2019) na skupni ravni kaže izjemnost prvih mesecev leta 2020 v 21 evropskih državah, za katere so na voljo podatki. Med 21 državami, za katere so na voljo podatki, je bilo leta 2020 približno 140 000 več smrti v obdobju 10.–17. tedna (marec – april) leta 2020 v primerjavi s povprečnim številom umrlih v istem obdobju v štirih letih 2016 do 2019.

Vrhunec dodatnih smrti v primerjavi s tedenskim povprečjem v letih 2016–2019 je bil v 14. tednu (konec marca – začetek aprila) 2020.

Velike razlike med državami

Povečanje števila umrlih 21 evropskih držav ni na enak način vplivalo. V nekaterih državah in regijah se je število smrtnih žrtev strmo povečalo, za druge pa je bil ta proces manj intenziven. Prav tako so se pojavila neskladja glede časa povečanja števila smrti.

Število smrtnih žrtev se je močno povečalo v Italiji, Španiji in Franciji in doseglo vrhunec okoli začetka aprila 2020: v 13. tednu (Italija) in 14. tednu (Francija in Španija).

V nekaterih državah, kot so Belgija, Portugalska, Švedska, pa tudi Švica naraščanje in padec umrljivosti opazimo tudi kot zvonasto obliko z vrhovi števila umrlih v 14–15 tednih.

Te države kažejo tudi velike razlike med številom umrlih v tem letu v primerjavi s prejšnjimi leti. V preostalih državah, Avstriji, Bolgariji, na Češkem, Danskem, v Nemčiji, Estoniji, Litvi, Luksemburgu, na Madžarskem, Slovaškem, Finskem, pa tudi na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem, je vzorec manj redek in razlike v prejšnjih letih so manj izrazite. V nekaterih državah, kot sta Bolgarija ali Slovaška, je prispevek k evropskemu vzponu negativen (manj smrti kot v prejšnjih letih v zajetih tednih).

Najbolj prizadeta območja

Poleg tega je bilo mogoče opaziti velike razlike ne samo med državami, ampak tudi med regijami države. Regionalni podatki kažejo, kako je bilo na nekaterih območjih v Evropi povečanje števila smrti še posebej pomembno: na primer sever Italije, osrednje območje Španije, vključno z Madridom, vzhodno od Francije in regije Pariz, več belgijskih regij.

Pomembno povečanje umrljivosti za starejše od 70 let

Od 10. do 17. tedna leta 2020 se je v 20 državah z razpoložljivimi podatki povečalo umrljivost starejših od 70 let za moške in ženske v primerjavi s povprečnim številom smrti v istih tednih v 2016-2019. Višja umrljivost v tem starostnem obdobju je bila za moške, 40% višja umrljivost kot prejšnja leta, kot za ženske, 30% višja umrljivost kot prejšnja leta.

Vir: https://ec.europa.eu/eurostat

Želite biti redno obveščeni o novostih glede epidemije? Všečkajte FB stran:

MR