65 let Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj in novi prostori

Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije – Zavod Ptuj je konec minulega tedna praznoval 65-letnico uspešnega delovanja. Ob tej priložnosti so odprli nove prostore zavoda, v sklopu katerih je tudi novi laboratorij.

Ob jubileju je KGZ Ptuj pripravili kar nekaj aktivnosti in dogodkov, med drugim dan prašičerejcev, dan govedorejcev, ocenjevanje krav lisaste in črno-bele pasme ter veliko regijsko razstavo živali.

Ob 65-letnici je ptujski kmetijsko-gozdarski zavod uspešno zaključil tudi investicijo pri centralni zgradbi zavoda, v novi zgradbi pa so mlečni in kemijski laboratorij za analizo tal in krme ter upravni prostori.

Trenutek slavnostnega odprtja novih prostorov KGZ Ptuj. Foto: Petv

Stari kemijski laboratorij zamenjal novi, sodobno urejen

Kemijski laboratorij je bil že dotrajan in neustrezen, prostori, v katerih se je nahajal, pa so bili neprimerni in že dotrajani. V KGZ Ptuj so objekt starega laboratorija v začetku aprila letos porušili in dejavnost preselili v nove prostore, ki so jih uradno odprli v petek, 8. junija. V novi zgradbi so prostori v velikosti 500 m2, vrednost naložbe pa znaša 550 tisoč evrov in jo je zavod financiral sam, so pojasnili na otvoritveni slovesnosti.

Pogled v nove prostore laboratorija; foto: Petv

KGZS Zavod Ptuj je vodilna strokovna inštitucija pri načrtovanju in izvajanju razvoja kmetijstva in podeželja v Podravski regiji. Zavod je bil na podlagi Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ustanovljen leta 2000. Danes ima šest pomembnih strokovnih oddelkov: Oddelek kmetijskega svetovanja, Oddelek za živinorejo – kontrolo v selekciji, Osemenjevalno središče za bike lisaste pasme in merjasce, Laboratorij za mleko, analizo tal, ter krme, Oddelek za knjigovodstvo na kmetiji s FADN ter Oddelek za raziskave in projekte.

V zavodu je zaposlenih preko 100 strokovnjakov, svetovalcev in ostalih sodelavcev, na področju kmetijskega svetovanja pa zavod pokriva območja Ptuja, Ormoža, Lenarta v Slov. Goricah, Slovenske Bistrice in Radelj ob Dravi, živinorejski del pa zajema še celotno območje Maribora, Ruš in Pesnice.

Na Ptuju so uspešno izpeljali ocenjevanje krav lisaste in črno-bele pasme; foto: Mladi rejci – Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji

Izbrali šampionke govedorejske razstave

V sklopu dogodkov ob 65-letnici KGZ Ptuj so uspešno izpeljali ocenjevanje krav lisaste in črno-bele pasme, predstavili so bike Osemenjevalnega centra Ptuj in izbirali šampionke govedorejske razstave.

Šampionka razstave; foto: Mladi rejci – Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji:

Svečane otvoritve novih prostorih kmetijskega zavoda in podelitve priznanj sta se udeležila mag. Tanja Strniša z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Foto: Petv, Mladi rejci – Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji