12. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

18. novembra 2022 bomo v Sloveniji praznovali dan slovenske hrane in  že 12. Tradicionalni slovenski zajtrk.

Tudi letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk naj za otroke postane poseben praznik. Osrednja tema pa sta letos mleko in mlečni izdelki. K temu spodbujajo tudi z letošnjim sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«

 

Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Na ta dan bodo v vrtcih in šolah postregli tradicionalna živila zajtrka, kot so med, maslo, mleko, kruh, jabolka ali drugo sveže in suho sadje lokalnega oziroma slovenskega porekla. Sam projekt pa spodbuja, da po lokalnih živilih posežemo tekom celega leta in jih kupujemo tudi na najbližji kmetiji ali zadrugi.

Pri projektu sodelujejo naslednje institucije:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za okolje
 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Čebelarska zveza Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Zveza sadjarskih društev Slovenije
 • Zadružna zveza Slovenije
 • Obrtno-podjetniška zveza Slovenije