vikend
Foto: pixabay.com

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati 30. marca 2020 in velja do preklica.

Odlok med prebivalci buri duhove in na nekaterih točkah postavlja več vprašanj kot odgovorov. Ministrstvo za notranje zadeve je na spletu pripravilo nekaj vprašanj in odgovorov. Nekaj najpogostejših dilem, objavljamo v nadaljevanju. Upamo, da vam bodo v pomoč.

 

Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?

Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta obiskovati.

Pred 14 dnevi smo zapustili stalno prebivališče in se umaknili na vikend v drugi občini? Kako je s tem?

Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, lahko ostanejo na vikendu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?

Ker začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da tam tudi ostanete. Posameznik lahko svoje prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu (izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca).

Moja partnerka, s katero živiva v skupnem gospodinjstvu, dela v drugi občini in nima vozniškega dovoljenja? Jo lahko peljem v službo?

Partnerko lahko še naprej vozite v službo.

Ali lahko iz ene občine obiščem starša, ki živita v drugi občini, da jima pomagam pri vsakodnevnih opravilih?

Seveda, v primerih, da gre za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov je gibanje med občinami dovoljeno.

Ali lahko gremo na vrt, njivo (na vikend) v drugi občini?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje izjemo, in sicer je dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali samo v svojem domačem kraju?

Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.

Kot vidite na teh primerih je Odlok opredeljen na podlagi zdrave logike. Več usmeritev in odgovorov lahko preberete na naslednji povezavi.

 

MR