Zaprte ceste v naslednjih dneh

Humanitarno društvo Lions klub Ptuj obvešča o začasni popolni zapora občinske ceste Novi trg I in Novi trg II zaradi izvedbe prireditve »Obarjada 2023, humanitarno kulinarični dogodek«.

 

Popolna zapora občinske ceste in pripadajočih parkirnih površin JP 830742 Novi trg I in JP 830744 Novi trg II, se dovoli v soboto, 11. 2. 2023, od 7. do 14. ure. Zapora se vzpostavi na Novem trgu do križišča z Ulico heroja Lacka.

Prosijo za razumevanje.

Obveščamo vas, da bo letošnje 63. Kurentovanje na Ptuju potekalo z osrednjimi etnografskimi in karnevalskimi prireditvami v času od 11. februarja do 21. februarja 2023.

Organizator prireditev ob 63. Kurentovanju na Ptuju je Zavod za turizem Ptuj.

Zaradi varne in neovirane izvedbe prireditev v okviru Kurentovanja bodo ob povorkah in drugih javnih prireditvah začasne delne ali popolne zapore državnih in lokalnih cest ter zapore mestnih ulic, trgov in vpadnic na osrednji Mestni trg.

TP INŽENIRING d.o.o. obvešča o delni zapori Miklošičeve ulice, zaradi postavitve gradbenega odra in izvajanja sanacijskih del na objektu Miklošičeva ulica 4.
Delna zapora navedene občinske ceste se dovoli od v času od torka, 7. 2. 2023, do torka, 28. 2. 2023.

Prosijo za razumevanje.
Vir: ptuj.si