Poziv vsem zaprtim gostinskim obratom na Ptuju

Pomoč gostinstvu in turizmu. Foto: Pixabay

Na Ptuju je veliko gostinskih obratov, ki imajo trenutno zaprta vrata zaradi preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je na svojem spletnem portalu, objavila »Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«.

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja gostinstva in turizma bodo sofinancirani obratovalni stroški zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19, ki so nastali v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

Podjetje lahko svojo vlogo, ki mora biti oddana elektronsko, odda najkasneje do 26. 11. 2020 do 18.00 ure .

Podjetjem je na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev.

Več informacij https://www.spiritslovenia.si/razpis/355

Dodatne informacije o javnem pozivu pa lahko podjetja pridobijo tudi na ZRS Bistra Ptuj.

MR