Na Ptuju se organizira požarna straža

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 1. julijem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

 

 

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Županja Ptuja Nuška Gajšek  je posledično izdala Odredbo o organiziranju požarne straže na območju Mestne občine Ptuj, ki velja do preklica.

Požarno stražo bodo izvajala krajevno pristojna prostovoljna gasilska društva in sicer bodo gasilci pregledovali območja. Pregled bo potekal z vožnjo z gasilskim vozilom in opazovanje terena z višjih razglednih točk. Namen slednjega je opozarjanje občanov in gašenje v primeru požara v naravnem okolju.

 

Vir: MO Ptuj