Mednarodna karnevalska povorka

Že danes si rezervirajte čas za vrhunec Kurentovanja! Ptujske ulice in trge bo preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask ter tradicionalnih likov, ki bodo pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in današnjem času. Po povorki sledi zabava s Karneval bandom.

 

63. Mednarodna karnevalska povorka bo izvedena v nedeljo, dne 19. 2. 2023, ob 13.00
in bo potekala po trasi: Potrčeva cesta – Slomškova ulica – Trstenjakova ulica – Vinarski
trg – Ulica Heroja Lacka – Mestni trg – Krempljeva ulica – Minoritski trg – Dravska
ulica, kjer bo nekaj deset metrov pred Miheličevo galerijo povorka zaključena.

Osojnikova cesta bo ves čas sproščena za promet; obvoz za osebna vozila bo urejen iz
smeri Volkmerjeve ceste (pri bivšem lokalu Ring), Ulice 5. prekomorske, Vodove ulice,
Ulice Jožefe Lackove ter Slovenskogoriške ceste, od koder bo možna vožnja preko
Osojnikove ceste v smeri Ormoža ali Maribora.

Zapore državnih in lokalnih cest, po katerih bo potekala povorka, ter vpadnic na traso
povorke bodo med 11.00 in 17.30, razen za Trstenjakovo ulico, ki bo zaradi postavitve
varnostnih ograj zaprta od 9.00.

Stanovalce širšega mestnega jedra pozivamo, da v primeru načrtovanih poti svoja
vozila pravočasno umaknejo izven trase povorke.

Organizator prireditev ob 63. Kurentovanju na Ptuju je Zavod za turizem Ptuj.
Zaradi varne in neovirane izvedbe prireditev v okviru Kurentovanja bodo ob povorkah in drugih javnih prireditvah začasne delne ali popolne zapore državnih in lokalnih cest ter zapore mestnih ulic, trgov in vpadnic na osrednji Mestni trg.

Vir: kurentovanje.net

MR