V občini Hajdina s CPP podpisali novo gradbeno pogodbo

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je v prostorih občine v petek, 21. septembra z izvršnim direktorjem Cestnega podjetja Ptuj Martinom Turkom podpisal gradbeno pogodbo za izgradnjo pločnika ob lokalni cesti (LC) cesti 328 221, odcep Poslovno-stanovanjski center Hajdina – nekdanji gostinski lokal Maja, in sicer za fazo 2 in 3.

Podpis gradbene pogodbe; foto: TM
Vrednost investicije je dobrih 283.000 evrov, v sklopu te investicije pa bo Direkcija za ceste RS zgradila krožišče na zelo prometni državni cesti med Ptujem in Slovensko Bistrico, na odseku Zg. Hajdina. Ob podpisu pogodbe so povedali, da bodo dela zaključena do 21. decembra letos.

V občini Hajdina je trenutno odprtih kar nekaj gradbišč, nekatere investicije so že zaključene je pojasnil župan Glažar, med temi pa je omenil, da so modernizirani krajša cestna odseka v naseljih Slovenja vas in Hajdoše.

Občina je letos med drugim modernizirala tudi krajši odsek ceste v Slovenji vasi; foto: občina Hajdina

V Skorbi je v izgradnji ureditev križišče z opornim zidom pri Kolariču, v Gerečji vasi se nadaljujejo dela na kanalizacijskem sistemu, v Dražencih ob vaškem domu so uredili parkirišče in igrišče.

V naselju Skorba širijo in urejajo križišče, ki je doslej predstavljalo nevarnost za vse udeležence v prometu; foto: TM

Občina pa ima trenutno na Zg. Hajdini veliko načrtov, saj so se z Direkcijo RS za ceste uspeli dogovoriti tudi o izgradnji rondoja, torej krožišča na zelo prometnem odseku državne ceste Ptuj – Slovenska Bistrica, pri nekdanjem gostišču Maja na Zg. Hajdini, je povedal Stanislav Glažar. Ob tem pa pojasnil, da je cesta na odseku PSC Hajdina – Maja nujno potrebna modernizacije še v drugi in tretji fazi, prvo pa so pred leti uspešno zaključili.

Na Zg. Hajdini bodo modernizirali cesto in zgradili pločnik; foto: TM

Za krožišče občina uredila projektno dokumentacijo in potrebna zemljišča

»Občina Hajdina je za investicijo na občinski cesti v višini 283.613,76 evrov rezervirala v letošnjem proračunu, del pa tudi v proračunu za prihodnje leto. Načrtovano krožišče se bo izvajalo na državni cesti in ga bo v celoti krila Direkcija za ceste RS, občina pa je uredila samo projektno dokumentacijo in potrebna zemljišča. Izgradnja rondoja je planirana hkrati s preplastitvijo omenjene ceste proti Slovenski Bistrici,« je dodal župan Glažar.

Pohvalil je dosedanje sodelovanje in izvedbo del Cestnega podjetja Ptuj, ki je bilo izvajalec del že v prvi fazi, zato župan Glažar zdaj ne pričakuje nekih zapletov pri nadaljevanju del in verjame, da bodo dela opravljena kvalitetno in v predvidenem roku.

Modernizirali bodo okrog 550 metrov vozišča in zgradili pločnik

Martin Turk se je občini Hajdina zahvalil za dosedanje zaupanje, ob tem pa pojasnil, da bodo modernizirali dobrih 550 metrov vozišča, v sklopu del pa so predvidena rušitvena dela, delna prestavitev komunalne infrastrukture, priprava vozišča, namestitev zgornjega sloja vozišča in prometna ureditev na samem vozišču.

Na tem prostoru bo Direkcija za ceste RS zgradila krožišče; foto: TM

Z deli na cestnem odseku na Zg. Hajdini bodo ptujski cestarji pričeli že konec septembra, rok za dokončanje del pa je 21. december letos, je pojasnil Turk, ki na tem odseku ne pričakuje nobenih zapletov, velja le opozorilo voznikom, da so v času gradnje še bolj previdni in tudi strpni, saj bo občasno prihajalo do delnih zapor.
Foto: TM