V Markovcih 20. medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu

Letošnji organizator 20. medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol z območja Upravne enote Ptuj, ki je bilo 10. maja, je bil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Markovci. Sodelovalo je 50 tekmovalcev.

Tekmovanje »Kaj veš o prometu« je potekalo v prostorih OŠ Markovci in okolici, kjer so člani SPVCP občine Markovci in predstavniki OŠ Markovci v sodelovanju s policisti Policijske postaje Ptuj, redarji Medobčinskega redarstva občin Spodnjega Podravja, predstavniki PGD Markovci, člani ZŠAM Ptuj, člani AMD Markovci, člani komisije za vozniške izpite Izpitnega centra Maribor – Ptuj in šola vožnje Prednost poskrbeli za uspešno izvedbo.

50 tekmovalcev na kolesu in motorju s kolesom

Pomerilo se je 42 učencev iz desetih osnovnih šol in osem dijakov, ki so svojo spretnost in znanje pokazali v vožnji s kolesom in motorjem. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz treh delov, in sicer iz teoretičnega testa, vožnje na poligonu in varne vožnje po cestah. Sicer pa so tekmovanja »Kaj veš o prometu?« tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo na ravni šol, občin, regij, nazadnje pa se najboljši pomerijo še na državnem tekmovanju.

Utrinek s tekmovanja mladih kolesarjev v Markovcih …

Tekmovanja »Kaj veš o prometu« so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, mlade udeležence v prometu.

Izkušnje v prometu dobrodošle že v otroštvu

S svojo stalno udeležbo na tekmovanju pomaga tudi ekipa šola vožnje Prednost, predvsem v smislu vzgajati bodoče kolesarje, ki bodo varno kolesarili vsak dan.

Ekipa šole vožnje Prednost; foto: Šola vožnje Prednost

Na svoji facebook strani so med drugim zapisali: »Naj se prometna vzgoja ne zaključi s kolesarskim izpitom, ampak spodbudimo otroke in mladostnike, da bodo nabirali še kako potrebne izkušnje v prometu že zdaj.«
TM, foto: Prednost, PeTV