Ptuj in Gorišnica še nista podpisala dogovora o začasni navezavi nove ceste na regionalko

Znano je, da Mestna občina Ptuj ni podpisala dogovora o začasni navezavi bodoče »hitre« ceste Ormož–Ptuj na obstoječo prometno povezavo med Markovci, Spuhljo in Ptujem. Dogovora ni podpisala tudi občina Gorišnica, saj je bil gorišniški župan Jožef Kokot na dan podpisa odsoten.

V občini Markovci so se župani občin ob trasi bodoče nove prometne povezave med Ptujem in Ormožem z ministrstvom za promet sestali ta teden; foto: SMC

Minister za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič je v sredo v občini Markovci z župani občin ob trasi bodoče nove prometne povezave med Ptujem in Ormožem podpisal dogovor o začasni navezavi prvega dela te nove cestne povezave na obstoječo regionalno cesto R2-228. Dan po podpisu se je izkazalo, da Ptuj in Gorišnica nista podpisali dogovora.
Na ministrstvu za infrastrukturo pričakujejo manjkajoča podpisa dogovora o začasni navezavi nove ceste med Markovci in Ormožem na regionalno cesto v prihodnjih dneh, a na Ptuju za zdaj ne kaže tako, saj Ptujčani najprej želijo celotno študijo ministrstva natančno proučiti in nanjo podati svoje pripombe, ob tem pa zaščititi svoje občane.

Ormoška cesta na Ptuju je že zdaj močno obremenjena, opozarjajo v civilni iniciativi; foto: MO Ptuj

Podpisi županov so po besedah ministra pogoj za nadaljevanje gradnje hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, oziroma s tem povezanega viadukta Sejanca. Minister Gašperšič je občanom obljubil prizadevanja za izbor južne variante ptujskega dela ceste. Po njegovem so vse severne variante problematične z vidika obremenitev na ljudi, medtem ko je na jugu varianta, ki je problematična z vidika vpliva na okolje.

Predstavili prometno študijo in ekonomsko vrednotenje nove cestne povezave

V Markovcih je namreč ta teden potekala tudi dolgo pričakovana predstavitev Prometne študije in ekonomskega vrednotenja nove cestne povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica-Ormož, s katero naj bi državo poskušali prepričati, da je trasa južno od Ptujskega jezera bolj smiselna od severne, ki jo zaradi območja Nature 2000 na delu južne trase zagovarja okoljsko ministrstvo.

Ptuj zahteva dogovor o celotni trasi od Ormoža do avtoceste

Mestna občina Ptuj torej ni podpisala dogovora o začasni navezavi bodoče hitre ceste Ormož–Ptuj na obstoječo prometno povezavo med Markovci, Spuhljo in Ptujem. Kot je znano, temu zaradi velike tranzitne obremenjenosti nasprotujejo krajani, ki so se na Ormoški cesti na Ptuju organizirali tudi v civilno iniciativo. Mestna občina Ptuj je pripravljena pristopiti k dogovoru, ko bo celotno študijo ministrstva prejela, natančno proučila in nanjo podala svoje pripombe, da zaščiti interese ljudi, so sporočili iz ptujske občine.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, pričakujejo, da bo študija ovrgla severne variante južne ptujske obvoznice in kot edino izvedljivo opcijo definirala traso od jeza pri Markovcih do avtoceste. Po mnenju Mestne občine Ptuj je treba zavlačevanje z umeščanjem trase presekati in izbrati varianto, ki edina zagotavlja prometno razbremenitev Ptuja in s tem višjo kakovost življenja ljudi.

»Državi ne moremo dati bianco menice za izgradnjo prvega dela ceste Ormož–Ptuj«

Podžupan ptujske občine Gorazd Orešek, ki se je udeležil petkovega sestanka v občini Markovci, je dan po tem povedal:

»Prometna obremenitev Ptuja je alarmantna. Zato državi ne moremo dati bianco menice za izgradnjo prvega dela ceste Ormož–Ptuj, ker brez določitve južne ptujske obvoznice ta ne predstavlja nobene rešitve za prometne težave na Ptuju. Ne moremo na slepo potrjevati nečesa, česar nismo ne prejeli niti nismo imeli možnosti, da izdelano študijo proučimo in z njo definiramo južno varianto obvoznice od jeza pri Markovcih do priključitve na avtocesto. To je edina varianta, ki Ptuja ne obremenjuje s tranzitnim prometom, mestu in ljudem pa obeta ob razbremenitvi s prometom tudi boljšo kakovost zraka in življenja.«
Vir: MO Ptuj