Poslanec Jožef Lenart opozarja na nevarnosti na cesti skozi ptujsko Mestno četrt Rogoznica

Že dobrih petnajst let prebivalci ob prometni državni cesti 8 R1-229, odsek št. 1286 Rogoznica v Mestni občini Ptuj – Senarska v smeri Lenarta opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni vsak dan. Danes je na to perečo temo pisno poslansko vprašanje na ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek naslovil poslanec Jožef Lenart.

Spodnjepodravski poslanec Jožef Lenart ministrico Bratuškovo sprašuje kdaj bo država izvedla že dolgo obljubljeno rekonstrukcijo – gradnjo državne ceste na odseku skozi naselje Rogoznica. V poslanskem pismu navaja, da ta osek spada med najnevarnejše ceste na Štajerskem, da je v večini popolnoma nezavarovan za pešce in kolesarje. Omenjeni odsek pa je tudi šolska pot učencev, ki obiskujejo OŠ Ljudski vrt Ptuj, kar je še toliko bolj zaskrbljujoče.

Lenart ob poslanskem vprašanju podrobno opiše omenjeni odsek in med drugim navaja: »Državna cesta R1-229, odsek št. 1286 Rogoznica (Ptuj) – Senarska spada med najnevarnejše ceste na Štajerskem. Še zlasti prometna in nevarna je cesta v delu od začetka oz. od hiš. št. Slovensko goriška cesta 18,  Ptuj, pa do km 2000 oz. do hiše št. Nova vas 117, Ptuj. Odsek R1-229/1286 je v večini popolnoma nezavarovan za pešce (ni prehodov za pešce, ne druge potrebne signalizacije, ni dovolj avtobusnih postajališč) in kolesarje. Omenjeni odsek pa je tudi šolska pot učencev OŠ Ljudski vrt Ptuj.«

Projekt v načrtih in državnem proračunu vse od 2007

Poslanec Jožef Lenart; foto: SDS

»Ob dejstvu, da se problema zavedate tako na ministrstvu kot tudi na DRSI, je za krajane, še posebej prebivalce Mestne četrti Rogoznica ter Mestne občine Ptuj, nerazumljivo, da se projekt v načrtih DRSI in v Proračunih Republike Slovenije pojavlja že vse od leta 2007. V tem času je bil del cestišča na sredini omenjene »trase« v dolžini približno 500 m urejen z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo nekaj let nazaj, kot v posmeh ljudem in kot pokazatelj nerodnosti, če ne že nesposobnosti stroke. Celoten odsek je namreč s to delno ureditvijo še bolj nevaren, kot je bil pred začetkom del,” navaja Lenart.

Opozori, da je cesta zelo obremenjena in podatki iz strani https://www.promet.si/portal/sl/stevci-prometa.aspx kažejo, da jo je na dan 8. 1. 2020 prevozilo 312 vozil/h ali nekaj več kot 7000 vozil na dan. “Za podrobnejšo predstavo pa je potrebno spomniti še na podvojeno gostoto prometa in gnečo na tej cesti v mesecih od junija do septembra, ko se državljani sosednjih držav odpravijo na letni dopust in je cesta dobesedno prenatrpana,« še opozarja Lenart, ki se zavzema za varno ureditev tega odseka, njegova objava na facebook strani pa je danes že sprožila prve odzive tistih, ki živijo ob tej obremenjeni in nevarni cesti.

Vir: facebook

Jožef Lenart: »V proračunu RS sta za to cesto v naslednjih letih namenjeni dve postavki«

Lenart opozarja, da se z izgradnjo oz. rekonstrukcijo omenjenega odseka spet zavlačuje, ne glede na to, da je bilo tukaj že več nesreč s tragičnim izidom, in ne glede na to, da so na tej cesti v prometu kot pešci udeleženi tudi prvošolci. »Ti namreč po robu cestišča vsakodnevno hodijo do avtobusnih postajališč, včasih pa jim šofer ustavlja tudi zunaj teh. Torej vstopajo in izstopajo kar na neoznačenih delih – na cesti. Čeprav na Ptuju ne mine niti ena seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj, na kateri se ne bi govorilo o nevarnostih na tej cesti, pa mesto samo ne more rešiti problema.

MO Ptuj ima za leto 2020 zagotovljena sofinancerska sredstva v višini 400.000 evrov za 3. etapo rekonstrukcije, a ta cesta je državna in je ni mogoče urejati brez usklajevanja z DRSI. DRSI naj bi MO Ptuj obljubil nadaljevanje del v letih 2020, 2021 ter dokončanje v letu 2022. Sedaj se načrt izvedbe projekta znova zamika in dokončanje šele leta 2025.

V proračunu Republike Slovenije sta za to cesto v naslednjih letih namenjeni dve postavki, in sicer: leto 2020 (2431) 2415-10-0036, višina 500.000 EUR / naziv investicije – ureditev ceste skozi Novo vas /….predlog proračuna RS, stran 119. Leto 2022 (2431) 2415-08-076, višina 500.000 EUR / naziv investicije – ureditev Ptuj (Rogoznica) – Nova vas.

Poslanec Lenart meni, da ta cestni odsek spada med najnevarnejše ceste na Štajerskem. Foto: arhiv Jožef Lenart

Vprašanja za ministrico Bratuškovo

Poslanec Lenart je danes na predsednika Državnega zbora Dejana Židana in ministrico Alenko Bratušek naslovil poslansko vprašanje, kjer sprašuje katera dela se bodo po navedenih postavkah izvedla in kakšen je rok začetka posameznih del ter kakšen je rok začetka izvedbe 3. etape izgradnje ceste ter dokončanje ureditve ceste na omenjenem odseku. Ob tem pa zanima tudi kdaj in na kakšen način boo poskrbeli za varnost udeležencev in še posebej za varnost šolarjev na šolski poti?

Vir in foto: arhiv Jožef Lenart, facebook, SDS