Podpisan dogovor o začasni navezavi nove cestne povezave Markovci–Gorišnica–Ormož

Danes sta dogovor o začasni navezavi nove cestne povezave Markovci–Gorišnica–Ormož na obstoječo regionalno cesto R2-228 podpisala tudi župana Občine Gorišnica Jožef Kokot in Mestne občine Ptuj Miran Senčar.

Minister Peter Gašperšič je s predstavniki občin Markovci, Videm, Ormož, Zavrč, DARS in DRSI podpisal že pred tednom dni, danes ta podpis dodali še MO Ptuj in občina Gorišnica. Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

S tem je dogovor, ki so ga konec junija že podpisali predstavniki občin Markovci, Videm, Ormož in Zavrč, Direkcije RS za infrastrukturo in družbe DARS, stopil v veljavo.

Navezava bo začasna, in sicer do izgradnje odseka Markovci–Ptuj, največ pa 30 mesecev po pravnomočnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu Ptuj–Markovci. V dogovoru je tudi zapisano, da si bodo podpisniki prizadevali za umestitev državne ceste na odseku med Ptujem in Markovci po južni strani Ptujskega jezera, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo.

Iz ptujske občine pa so v sporočilu za javnost zapisali, da se je Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) s prometno in ekonomsko študijo opredelilo za južno varianto ptujske obvoznice, zato je Mestna občina Ptuj s podpisom dogovora o začasni navezavi hitre ceste Ormož–Ptuj omogočila začetek njene izgradnje.

V občini Markovci so se župani občin ob trasi bodoče nove prometne povezave med Ptujem in Ormožem z ministrstvom Gašperšičem sestali že pred dobrim tednom. Danes so tam tudi dokončno podpisali dogovor. Foto: SMC

S podpisom dogovora MO Ptuj omogočila začetek gradnje hitre ceste Ormož–Ptuj

Sicer pa je župan MO Ptuj Miran Senčar danes v Markovcih podpisal dogovor o začasni navezavi bodoče hitre ceste Ormož–Ptuj na obstoječo prometno povezavo med Markovci, Spuhljo in Ptujem. Pripravljena prometna in ekonomska študija Ministrstva za infrastrukturo namreč ocenjuje južno varianto obvoznice kot edino sprejemljivo, kar Mestna občina Ptuj razume kot zadostno jamstvo za ustrezno umeščanje južne obvoznice z državnim prostorskim aktom. Zato je s podpisom dogovora Mestna občina Ptuj omogočila začetek gradnje hitre ceste Ormož–Ptuj.

MO Ptuj je svoj pristanek na podpis dogovora uskladila s predstavniki civilne iniciative, s katero si skupaj prizadeva za čim hitrejše umeščanje in izgradnjo južne ptujske obvoznice. Zato so predstavnikom države izrazili pričakovanje, da se takoj sprožijo postopki za pripravo državnega prostorskega načrta.

»Pričakujemo, da bo država z državnim prostorskim načrtom to traso umestila v prostor.«

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je ob tem povedal: »Ugotovitve prometne in ekonomske študije Ministrstva za infrastrukturo pritrjujejo stališčem, ki jih že ves čas zastopamo na Mestni občini Ptuj, da je južna varianta obvoznice pod markovškim jezom edina smiselna trasa ptujske obvoznice. Pričakujemo, da bo država z državnim prostorskim načrtom to traso umestila v prostor, da Ptuj čim hitreje dobi južno obvoznico, ki jo zaradi velike prometne obremenitve nujno potrebuje.«
TM