Odprt prenovljeni mejni prehod Ormož

Današnja slovesnost na mednarodnem mejnem prehodu Ormož je pomenila tudi uradno odprtje prenovljenega območja tega mejnega prehoda, ki je zajemalo prenovo vse obstoječe infrastrukture.

Odprtje prenovljenenega mednarodnega mejnega prehoda Ormož. Foto: MJU
Mednarodni mejni prehod Ormož, ki deluje pod okriljem Postaje mejne policije Središče ob Dravi, letno prečka okoli milijon potnikov. V letu 2019 je dnevno povprečno sprejel okoli 1.200 osebnih vozil oz. 2.500 potnikov.

Prejšnji ormoški mejni prehod ni več ustrezal novi prometni ureditvi, že lep čas pa je bil potreben temeljite prenove. Naložba, vredna dobrih 900 tisoč evrov, je pomembna predvsem zaradi izboljšanih pogojev dela za zaposlene, hkrati pa se je z investicijo izboljšala tudi prometna ureditev. Na novo so bili zasnovani objekti, prometne površine, komunalne instalacijske naprave in priključki ter zunanja ureditev.

Minister Rudi Medved: »Prenovljeni mednarodni mejni prehod Ormož poslej simbol in zgled varnosti«

Na slovesnosti so zbrane nagovorili: minister za javno upravo Rudi Medved, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in župan Ormoža Danijel Vrbnjak.

Kot je ob odprtju dejal minister za javno upravo Rudi Medved, zaradi svoje lege, velikosti ter prvotnih prometnih navezav obstoječi mednarodni mejni prehod Ormož ni več ustrezal novi prometni ureditvi, zato ga je bilo potrebno preurediti in na novo zasnovati. »Naj bo prenovljeni mednarodni mejni prehod Ormož poslej simbol in zgled varnosti, pretočnosti prometa in dobrega počutja tistih, ki ta mejni prehod prečkajo ter vseh tukaj zaposlenih,« je poudaril minister.

Nagovor ministra Rudija Medveda; foto: MJU

Minister Poklukar je ob tem dejal, da bodo v novih prostorih policistke in policisti še bolj kakovostno in učinkovito opravljali svoje delo. Po besedah generalne direktorice policije Tatjane Bobnar pa bodo prenovljeni prostori dobro vplivali na sodelovanje policistov obeh držav in dobro počutje potnikov.

V novih objektih prostori za slovensko in hrvaško policijo

Rekonstrukcija mejnega prehoda zajema nove objekte s prostori za slovensko in hrvaško policijo, postavitev nove nadstrešnice s kontrolnimi kabinami, prenovo obstoječe nadstrešnice pod katero so nameščeni novi kontejnerji s prostori za policijo, vgradnja nove čistilne naprave ter vsa ostala oprema, ki je nujno potrebna za delovanje mejnega prehoda kot so agregat, dvižne rampe, usmerjevalne prometne table s semaforji in nova ureditev prometnih površin s komunalnimi napravami.

Celotna obnova na mejnem prehodu Ormož je stala nekaj manj kot milijon evrov. Foto: MJU

Vrednost osnovne investicije je bila dobrih 927 tisoč evrov, pri čemer je ministrstvo za javno upravo zagotovilo dve tretjini sredstev, Direkcija RS za infrastrukturo pa tretjino. Občina Ormož je zagotovila projekte za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo. Ministrstvo za javno upravo je prevzelo vodenje in izvajanje projekta, kar je pomenilo postopke od pridobitve gradbenega dovoljenja julija 2017, pa vse do zaključka gradbenih del in predaje objekta v poskusno obratovanje v decembru 2019.

Vir in foto: MJU