Najprej dokumentacija za ureditev protipoplavnih ukrepov

framski-potok, polskava, poplave, ukrepi, dokumentacija

Občini skupaj za povečanje poplavne varnosti od izliva Framskega potoka do Lancove vasi

Župan občine Kidričevo Anton Leskovar in župan občine Videm Friderik Bračič sta pred dnevi v prostorih občine Kidričevo podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev protipoplavnih ukrepov – za povečanje poplavne varnosti Polskave – od izliva Framskega potoka v Lovrencu do Lancove vasi v občini Videm. Vrednost del priprave dokumentacije znaša 100.000 evrov in občini si bosta strošek delili na polovico, v nadaljevanju projekta pa računata na denar iz države.

Na razpis je prispela ponudba podjetja Drava VGP Ptuj in projektno dokumentacijo bo omenjeno podjetje izvedlo skupaj z Vodnogospodarskim birojem Maribor. Rok za dokončanja del je 6 mesecev od uvedbe v delo.

Na območju ob Polskavi v Apačah so bile zadnje večje poplave leta 2010. Foto: TM

Na odseku ob Polskavi in Framskem potoku, na območju občin Kidričevo in Videm, pogosto prihaja do poplav, zaradi katerih je ogroženih veliko stanovanjskih in gospodarskih objektov ter prometna infrastruktura, sta ob podpisu poudarila župana obeh občin, ki pričakujeta, da jim bo po ureditvi dokumentacije prisluhnilo tudi ministrstvo za okolje in prostor.

Zaradi poplav ob Polskavi je bilo ogroženih že veliko stanovanjskih in gospodarskih objektov ter prometna infrastruktura. Foto: TM

 

Projekt drugim zajema: detajlni geodetski posnetek struge v dolžini 8.662 m, načrt struge, načrt pragov, načrt klapnih zapornic, hidravlično prevero, načrte premostitvenih objektov in načrte križanj s komunalnimi vodi. Dokončanje in rekonstrukcija zadrževalnika Medvedce bo obravnavana posebej, a je pričakovane učinke zadrževalnika potrebno upoštevati pri snovanju rešitev na obeh potokih, so povedali podpisniki pogodbe.

Polskava na območju Lancove vasi pogosto poplavlja. Foto: TM

Dela na obeh vodotokih naj bi končali leta 2021, začetek napovedan za leto 2019

Ponudnik mora v sklopu pogodbe podrobno proučiti stanje na terenu, projektne rešitve in izdelati dokumentacijo tako, da bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje in dela izvesti tako, da bo zagotovljena poplavna varnost na območjih ureditve, so povedali v občini Videm. Začetek del je videmski župan Bračič napovedal v letu 2019, načrtovani projekt urejanja obeh vodotokov, vreden 2,5 milijona evrov, pa bi lahko zaključili v letu 2021. Postavili naj bi tudi štiri nove mostove na Polskavi, saj so sedanji že zelo dotrajani, predvidena pa je tudi postavitev novega mostu na Framskem potoku.

TM, naslovna fotografija: občina Kidričevo